Ontvangst cpe beeldend gl/tl

30 januari 2023

 

Ontvangst cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

relevant voor: vmbo gl/tl

tijdvak: afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming