Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo

28 november 2022

 

Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

relevant voor: vwo-scholen met cpe beeldende vakken

tijdvak: afnameperiode cpe vwo beeldende vakken