Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl

28 november 2022

 

Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Op de dag van aflevering van het pakket ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van het pakket te bevestigen.

relevant voor: vmbo gl/tl

tijdvak: afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming