Doorgeven cijfers schoolexamen aan het Register Onderwijsdeelnemers

uiterlijk 10 kalenderdagen vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in het register onderwijsdeelnemers

 

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb en de cspe's geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in het Register Onderwijsdeelnemers.

relevant voor: vmbo bb, kb en gl

tijdvak: afnameperiode BB- en KB-flex; afnameperiode profielvak-cspe's