Terugkoppeling resultaten systeemcheck Facet aan:<br>(1) Scholen die kunstexamens afnemen met Facet op een vast tijdstip volgens het rooster<br>(2) Scholen die voor het eerst de flexibele en digitale centrale examens BB en KB (BB- en KB-flex) afnemen

8 december 2021

 

De afnameplanner ontvangt maximaal 5 werkdagen na het uitvoeren van de systeemcheck een bevestiging hiervan van de helpdesk Facet.

Op 8 december bepaalt DUO of een school de systeemcheck heeft uitgevoerd. Voor die tijd zal DUO scholen periodiek over de status m.b.t. de systeemcheck informeren.

relevant voor: alle scholen met afnames in Facet

tijdvak: afnameperiode profielvak-cspe's; CSE 1e tijdvak; afnameperiode BB- en KB-flex