Ontvangst accountgegevens Cito Portal 

7 december 2021

 

Scholen ontvangen per post een brief met de accountgegevens Cito Portal ten behoeve van de cspe's.

relevant voor: vmbo bb, kb en gl

tijdvak: afnameperiode profielvak-cspe's