Deadline systeemcheck Facet

3 december 2021

 

De school is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een systeemcheck voordat zij centrale examens gaat afnemen in Facet. Voor twee groepen scholen wordt een controle uitgevoerd of de systeemcheck ook werkelijk uitgevoerd is:

1: Scholen die kunstexamens afnemen met Facet op een vast tijdstip volgens het rooster.

2: Scholen die voor het eerst de flexibele en digitale centrale examens BB en KB (BB- en KB-flex) afnemen.

De examensecretaris van een school die de systeemcheck op 3 december nog niet heeft uitgevoerd, ontvangt daarvan een terugkoppeling.

Bij de kunstvakken wordt de school tevens gevraagd wat de reden is dat de systeemcheck niet is uitgevoerd en wanneer dit wel gebeurt.

Bij BB- en KB-flex wordt de school uitgesloten van deelname aan de digitale centrale examens bb en kb. De school valt dan automatisch terug op de afnames met papieren examens.

relevant voor: alle scholen met afnames in Facet

tijdvak: afnameperiode profielvak-cspe's; CSE 1e tijdvak; afnameperiode BB- en KB-flex