Invullen online formulieren opgave aantal examenkandidaten

uiterlijk 15 oktober 2021

 

Invullen van de online formulieren opgave aantal examenkandidaten vmbo, havo en vwo via Mijn DUO.

NB Aanmelding voor de flexibele en digitale examens bb en kb geschiedt via hetzelfde formulier.

relevant voor: alle scholen

tijdvak: afnameperiode cpe vwo beeldende vakken; afnameperiode profielvak-cspe's; CSE 1e tijdvak; afnameperiode BB- en KB-flex; afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming