Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

11 juni 2021 voor 17.00 uur

 

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

  • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
  • kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;
  • de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak

NB Indien het door de opgelopen vertraging bij de postverzending van examenwerkstukken niet mogelijk is om een leerling tijdig aan te melden voor een herkansing in tijdvak 2 dan is het toegestaan om deze melding later alsnog te doen. Scholen zijn hierover door OCW geïnformeerd op 8 juni 2021 via een mailing van Examenblad.

relevant voor: alle scholen

tijdvak: CSE 2e tijdvak