Einddatum cpe beeldend gl/tl

27 mei 2021

 

Deze einddatum geldt voor kandidaten die op 28 mei het cse beeldend gl/tl (eerste tijdvak) afleggen.

Voor kandidaten van wie de eerste afname van het cse beeldend gl/tl in tijdvak 2 valt, eindigt de afnameperiode van het cpe op de werkdag die aan het afnametijdstip van het cse in het tweede tijdvak voorafgaat.

relevant voor: vmbo gl/tl-scholen met cpe beeldend

tijdvak: afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming