Einddatum cpe vwo beeldende vakken

26 mei 2021

 

Deze einddatum geldt voor kandidaten die op 27 mei het cse tehatex vwo (eerste tijdvak) afleggen.

Voor kandidaten van wie de eerste afname van het cse tehatex vwo in tijdvak 2 valt, eindigt de afnameperiode van het cpe op de werkdag die aan het afnametijdstip van het cse in het tweede tijdvak voorafgaat.

relevant voor: vwo-scholen met cpe beeldende vakken

tijdvak: afnameperiode cpe vwo beeldende vakken