Doorgeven cijfers schoolexamens aan BRON

6 tot 16 mei 2021

 

De schoolexamencijfers moeten wanneer mogelijk voor donderdag 6 mei (tien kalenderdagen vooraf start CE 2021) en uiterlijk zondag 16 mei (één dag voor aanvang van het eerste tijdvak) worden aangeleverd aan BRON door middel van het persoonsgebonden nummer.

Deze aanlevertermijn geldt zowel voor leerlingen die in het eerste tijdvak opgaan voor het centraal examen, als leerlingen die in het tweede tijdvak voor het eerst opgaan voor het centraal examen van een of meerdere vakken.

Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel ‘belangrijke datums’.

Voor de beroepsgerichte profielvakken (die in 2021 met een SE worden afgesloten) en keuzevakken: zie bij 23 juli.

relevant voor: alle scholen

tijdvak: afnameperiode profielvak-cspe's; CSE 1e tijdvak