Voor leerlingen: uiterste datum doorgeven vakken waarvoor eerste kans in tijdvak 2

uiterlijk 23 april 2021

 

Als een leerling voor een of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft hij of zij dit uiterlijk 23 april aan bij de school. De school stelt de leerling in principe in staat om in het tijdvak van zijn of haar voorkeur op te gaan voor de eerste kans van het centraal examen van het betreffende vak. Als een leerling zich later dan 23 april meldt bij de school, besluit de school in welk tijdvak de leerling het centraal examen aflegt.

Deze omschrijving is een citaat uit het Servicedocument examens 2021, versie 16 december 2020 van het ministerie van OCW.

Deze activiteit is toegevoegd op 15 januari 2021.

relevant voor: leerlingen

tijdvak: CSE 2e tijdvak; CSE 1e tijdvak