Landelijke test downloaden van examendocumenten

in maart

 

In maart vindt de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaats. Uiterlijk een week voor de test ontvangen scholen een mailing met een vooraankondiging. Richtlijnen over de werkwijze vindt u in paragraaf 8.8 van de Septembermededeling.

relevant voor: alle scholen

tijdvak: afnameperiode profielvak-cspe's; CSE 1e tijdvak; afnameperiode BB- en KB-flex