Terugkoppeling resultaten systeemcheck Facet

uiterlijk 9 december 2020

 

De afnameplanner ontvangt maximaal 5 werkdagen na het uitvoeren van de systeemcheck een bevestiging hiervan van de helpdesk Facet.

Op 9 december bepaalt DUO of een school de systeemcheck heeft uitgevoerd. Voor die tijd zal DUO scholen periodiek over de status m.b.t. de systeemcheck informeren.

relevant voor: alle scholen met afnames in Facet

tijdvak: afnameperiode profielvak-cspe's; CSE 1e tijdvak; afnameperiode BB- en KB-flex