Melden bij inspectie als PTA niet kan worden afgerond

Uiterlijke datum dat scholen melden bij de inspectie dat zij voorzien dat het PTA niet kan worden afgerond voor alle of een grote groep eindexamenleerlingen.

relevant voor: alle scholen

tijdvak: eindexamen alle tijdvakken; afnameperiode cpe vwo beeldende vakken; afnameperiode profielvak-cspe's; CSE 2e tijdvak; CSE 1e tijdvak; afnameperiode BB- en KB-flex; afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming; afnameperiode CPE


Pijl omhoog