Ontvangst instructie en aanvraagformulier ongeldigverklaring digitale examens

De examensecretaris ontvangt de procedure en het aanvraagformulier ongeldigverklaring via een mailing vanuit Examenblad.nl. Het aanvraagformulier is vanaf dat moment ook beschikbaar op de ‘persoonlijke pagina’ van de examensecretaris.

relevant voor: alle scholen met afnames in Facet

tijvak: afnameperiode profielvak-cspe's; CSE 1e tijdvak; afnameperiode BB- en KB-flex


Pijl omhoog