Formulieren opgave aantal examenkandidaten vwo, havo en vmbo beschikbaar

De online formulieren opgave aantal examenkandidaten vwo, havo en vmbo zijn beschikbaar via Mijn DUO.

relevant voor: alle scholen

tijvak: afnameperiode cpe vwo beeldende vakken; afnameperiode profielvak-cspe's; CSE 1e tijdvak; afnameperiode BB- en KB-flex; afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming


Pijl omhoog