Bekendmaking cijfer aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Het CvTE maakt de cijfers van de aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten van de derde afnameperiode bekend aan de examensecretaris.

relevant voor: alle scholen

tijvak: rekentoets 3e afnameperiode


Pijl omhoog