Terugvallen op papieren CE's

Een examensecretaris die uiterlijk 27 maart via computerexamens@cvte.nl geregeld heeft dat zijn school terugvalt op papieren CE’s krijgt papieren exemplaren van de examendocumenten in kandidaat-aantallen (zie de brochure).

Alle scholen die meedoen aan BB- en/of KB-flex en die op 27 maart niet zijn teruggevallen op papieren CE’s krijgen een terugval-dvd (zie de brochure).

Deze dvd dient om bb- en kb-scholen die na 27 maart nog willen terugvallen op papier daartoe maximale ruimte te bieden. De terugval-dvd wordt op 10 april door TNT bezorgd en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. De terugval ná 27 maart verloopt eveneens via computerexamens@cvte.nl.

relevant voor: vmbo bb en kb

tijvak: afnameperiode BB- en KB-flex


Pijl omhoog