Doorgeven cijfers schoolexamen aan BRON

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb en de cspe's geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in BRON

relevant voor: vmbo bb en kb

tijvak: afnameperiode profielvak-cspe's; afnameperiode BB- en KB-flex; afnameperiode cspe's (oude stijl)


Pijl omhoog