Aanvragen aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Deadline aanvraag aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de tweede afnameperiode. Deze aangepaste rekentoetsen kunnen door de examensecretaris worden aangevraagd via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

relevant voor: alle scholen

tijvak: rekentoets 2e afnameperiode


Pijl omhoog