Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

relevant voor: alle scholen

tijdvak: rekentoets 1e afnameperiode


Pijl omhoog