Ontvangst examenopgaven cse eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

N.B.1 Vanaf dit jaar zijn de antwoordbladen van de moderne vreemde talen havo en vwo, net zoals dat bij vmbo al gebruikelijk was, onderdeel van de pakketten met examenopgaven.

N.B.2 De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

relevant voor: alle scholen

tijvak: CSE 1e tijdvak


Pijl omhoog