Ontvangst wachtwoorden Autoplay-examens eerste tijdvak

Ontvangst van de brief met wachtwoorden voor scholen die deelnemen aan de Autoplay-examens. Een handtekening van een medewerker van de receptie/administratie volstaat.

Op de dag van aflevering wordt een mail ter bevestiging van ontvangst verzonden aan de examensecretaris.

relevant voor: vmbo-havo-vwo-scholen (met Autoplay-examens)

tijvak: CSE 1e tijdvak


Pijl omhoog