Bericht of de school aan pilot externe correctie kan deelnemen

Bericht van DUO of de school aan de pilot kan deelnemen en met welke digitale CE’s.

relevant voor: vmbo BB en KB

tijvak: afnameperiode BB- en KB-flex


Pijl omhoog