Activiteitenplanning centrale examens vo 2022

Deze pagina wordt nog aangepast. Lees meer hierover in het nieuwsbericht van 17 december 2021 .

De activiteitenplanning wordt gelijktijdig met de Septembermededeling gepubliceerd.

 
Schooltype


U ziet nu alle beschikbare activiteiten binnen 2022.
datum activiteit/toelichting sector/tijdvak
vanaf 1 jan 2022 t/m 18 mei 2022 Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
uiterlijk 28 jan 2022 Informatie bezorging zending B cspe's

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de cspe’s informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin ook de geplande dag van aflevering van de cspe’s is opgenomen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
31 jan 2022 Ontvangst cpe beeldend gl/tl

Ontvangst cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vmbo gl/tl
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
begin februari 2022 Minitoetsen cspe's beschikbaar in Facet

De minitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf nu de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
begin februari 2022 Opdrachten profielvak-cspe’s beschikbaar in Facet

De opdrachten bij de profielvak-cspe’s staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf nu de afnameplanningen maken voor onderdelen, waarvan opdrachten (inclusief minitoetsen) in Facet worden afgenomen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
uiterlijk 10 kalenderdagen vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in het register onderwijsdeelnemers Doorgeven cijfers schoolexamen aan het Register Onderwijsdeelnemers

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb en de cspe's geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in het Register Onderwijsdeelnemers.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
7 feb 2022 Ontvangst zending B cspe’s

Ontvangst zending B voor de cspe’s, vanuit DUO/Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten). De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
14 feb 2022 Registreren docenten en toevoegen afnamedatums digitale centrale examens t.b.v. discussie-bbf’s

Per digitaal centraal examen is een discussie-bbf beschikbaar voor zowel bb als kb. De examensecretaris kan vanaf nu hiervoor de afnamedatum(s) van zijn docenten toevoegen. Dit kan overigens alleen als zijn docenten al geregistreerd zijn voor hun vak.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
15 feb 2022 Zending C cspe’s beschikbaar

De bestanden van zending C kunnen vanaf deze datum vanaf de portal van Cito gedownload worden.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
16 feb 2022 Startdatum afname cspe- onderdelen

Vanaf deze datum kunnen opdrachten/onderdelen van het cspe afgenomen worden.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
vanaf 16 feb 2022 t/m 22 jul 2022 Afnameperiode profielvak-cspe’s

De profielvak-cspe’s mogen tot en met 22 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
25 t/m 28 feb 2022 Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
maart 2022 Landelijke test downloaden van examendocumenten

In maart vindt de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaats. Uiterlijk een week voor de test ontvangen scholen een mailing met een vooraankondiging. Richtlijnen over de werkwijze vindt u in paragraaf 7.8 van de Septembermededeling.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
maart 2022 Overzicht tweede correctie

De pooling wordt bekendgemaakt via de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad.nl.

NB Dit geldt niet voor BB- KB-flex, zie hoofdstuk 7 van de brochure ‘Kaders BB- en KB-flex 2022’.

alle scholen
1e tijdvak
vanaf 14 mrt 2022 t/m 23 mei 2022 Start cpe beeldend gl/tl

Start cpe beeldend gl/tl.

De afnameperiode van het cpe eindigt op de werkdag die aan de eerste afname van het cse beeldend gl/tl voorafgaat.

vmbo gl/tl
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
medio maart 2022 Maartaanvulling

In maart wordt de informatie op de Septembermededeling aangevuld.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
vanaf 24 mrt 2022 Digitale centrale examens bb en kb beschikbaar in Facet

De digitale examens staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de digitale CE’s. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
uiterlijk 30 mrt 2022 Terugvallen op papieren CE's bb en kb

Een examensecretaris die uiterlijk 30 maart via computerexamens@cvte.nl geregeld heeft dat zijn school terugvalt op papieren CE’s krijgt papieren exemplaren van de examendocumenten in kandidaat-aantallen (zie de brochure ‘Kaders BB- en KB-flex 2022’).

Scholen die na 30 maart terug moeten vallen naar papier krijgen de mogelijkheid om de examenbestanden van de papieren centrale examens te downloaden via de portal van Cito.

Deze bestanden worden per vak in een ZIP-bestand aangeboden. De ZIP-bestanden zijn vergrendeld door middel van wachtwoorden.

Deze bestanden dienen om BB- en KB-scholen die zich na 30 maart genoodzaakt zien om terug te vallen naar papier daartoe maximale ruimte te bieden. Daarom spreken we van ‘terugvalbestanden’.

De terugval ná 30 maart 2022 verloopt eveneens via computerexamens@cvte.nl. De school krijgt dan toestemming om terug te vallen naar de papieren examens.

Over het downloaden van terugvalbestanden worden de examensecretarissen medio april via een mailing vanuit Examenblad.nl geïnformeerd.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
in de week van 4 t/m 8 apr 2022 Ontvangst instructie uitwisselen afnamegegevens cse’s en cpe gl/tl

Ontvangst van Cito van Wolf-instructie voor het uitwisselen van de afnamegegevens t.b.v. de normering van de cse’s en cpe gl/tl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
4 apr 2022 t/m 22 jul 2022 Afnameperiode flexibele en digitale centrale examens bb en kb

De digitale CE’s bb en kb mogen vanaf 4 april tot en met 22 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
uiterlijk 22 apr 2022 Bekendmaking bezorgdag examenopgaven eerste tijdvak

Voor de meivakantie ontvangt de examensecretaris informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak bekendgemaakt wordt.

havo;vmbo BB;vmbo GL;vmbo KB;vmbo TL;vwo
1e tijdvak
2 mei 2022 Doorgeven cijfers schoolexamens aan het register onderwijsdeelnemers

De schoolexamencijfers dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de start van het eerste tijdvak aan het Register Onderwijsdeelnemers te zijn gemeld. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

NB Voor de flexibele en digitale centrale examens bb en kb en de cspe's geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in het Register Onderwijsdeelnemers.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
2 mei t/m 3 mei 2022 Release FACET

Dit weekend is gereserveerd voor eventuele kleine aanpassingen die geen invloed hebben op de afnames.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
5 mei 2022 Kunstvakexamens eerste tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

alle scholen met kunstvakexamens
1e tijdvak
9 mei 2022 Bekendmaking wachtwoorden fall-back kunstvakexamens eerste tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back kunstvakken (Autoplay en losse bestanden) worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen met kunstvakexamens
1e tijdvak
9, 10 of 11 mei 2022 Ontvangst examenopgaven CE eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
1e tijdvak
9, 10 of 11 mei 2022 Levering erratumbladen eerste tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens worden per koerier afgeleverd, indien een of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
1e tijdvak
12 mei 2022 Aanvang CE eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

alle scholen
1e tijdvak
18 mei 2022 Einddatum cpe vwo beeldende vakken

Het cpe moet zijn afgerond voor de afname van het centraal schriftelijk examen (cse) tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
23 mei 2022 Einddatum cpe beeldend gl/tl

Het cpe moet zijn afgerond voor de afname van het centraal schriftelijk examen (cse) beeldende vorming.

vmbo gl/tl-scholen met cpe beeldend
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
25 mei 2022 Deadline inzenden afnamegegevens profielvak-cspe’s (bb, kb en gl)

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

NB Ook na deze datum kunnen nog afnamegegevens van de profielvak-cspe’s worden ingezonden, zie de vakspecifieke mededelingen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
uiterlijk 3 jun 2022 Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
2e tijdvak
8 jun 2022 Bekendmaking N-termen cspe’s vmbo

Bekendmaking normering profielvak-cspe’s vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl.

vmbo bb,kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
13 jun 2022 Bekendmaking wachtwoorden fall-back examens kunstvakken tweede tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back van de kunstvakken (Autoplay en losse bestanden) worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen met kunstvakexamens
2e tijdvak
13 t/m 27 jun 2022 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in het register onderwijsdeelnemers). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling en per vak.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
13, 14 of 15 jun 2022 Ontvangst examenopgaven CE tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
13, 14 of 15 jun 2022 Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
13 jun 2022 Kunstvakexamens tweede tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

alle scholen met kunstvakexamens
2e tijdvak
15 jun 2022 Bekendmaking normering digitale CE’s bb en kb

De normeringstermen van de digitale CE’s bb en kb worden om 08.00 uur bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
15 jun 2022 Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo gl/tl en papieren CE’s bb en kb

De normeringstermen van het eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo gl/tl en papieren CE’s bb en kb worden om 08.00 uur bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
16 jun 2022 Startdatum herkansingen profielvak-cspe’s gl

Startdatum herkansing van een of meer onderdelen cspe’s gl.

vmbo gl
afnameper. profiel-cspe's
17 jun 2022 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

NB De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij Register Onderwijsdeelnemers.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
17 jun 2022 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in Register Onderwijsdeelnemers) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

1: kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;

2: kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;

3: de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
20 jun 2022 Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf’s voor spraaksynthese geleverd.

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen
2e tijdvak
20, 21, 22 juni 2022 Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

alle scholen
2e tijdvak
23 jun 2022 Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
1 jul 2022 Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
1 jul 2022 om 10.00 uur Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 4 juli.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
1 jul t/m 15 jul 2022 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in het register onderwijsdeelnemers). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
8 jul 2022 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na vrijdag 8 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt niet voor flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex) en profielvak cspe's.

NB2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij Register Onderwijsdeelnemers.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

alle scholen
3e tijdvak
t/m 28 jul 2022 Inzage in afnames Facet 10.0

Daarna verloopt de inzage via het CvTE. De examensecretaris neemt dan contact op met computerexamens@cvte.nl.

alle scholen met afnames in Facet
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
29 jul t/m 1 aug 2022 Release van Facet 11.0

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
29 jul 2022 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak BB- en KB-flex en profielvak cspe's

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na vrijdag 29 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt alleen voor digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex) en profielvak-cspe's.

NB2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij Register Onderwijsdeelnemers.

NB3 De aanmelding voor afname van profielvak-cspe’s in de periode van het derde tijdvak loopt via het contactformulier van het CvTE. Ook voor de profielvak-cspe’s geldt dat de uiterste datum van aanmelding 29 juli is. Profielvak-cspe’s worden door de eigen school van de aangemelde kandidaten afgenomen.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

alle scholen met afnames in Facet
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in Register Onderwijsdeelnemers) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO.

alle scholen
3e tijdvak
uiterlijk 5 aug 2022 Doorgeven cijfers beroepsgerichte profielvakken aan het Register Onderwijsdeelnemers

Het aanleveren van het eindcijfer voor het beroepsgerichte profielvak moet uiterlijk twee weken na het vaststellen van de uitslag plaatsvinden. Voor scholen die de uitslag vaststellen op 22 juli is de deadline daarom 5 augustus.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
9 aug 2022 Aanvang derde tijdvak

Het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

alle scholen
3e tijdvak
22 t/m 28 aug 2022 Release van FACET 11.0 F1

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl

alle scholen met afnames in Facet
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
26 aug 2022 om 10.00 uur Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post op donderdag 8 september.

alle scholen
3e tijdvak
29 aug t/m 12 sep 2022 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
3e tijdvak
12 t/m 14 okt 2022 Release van FACET 11.0 F2

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl

alle scholen met afnames in Facet
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's

Deel deze pagina