Activiteitenplanning centrale examens vo 2021

De activiteitenplanning wordt gelijktijdig met de Septembermededeling gepubliceerd.

 
Schooltype
Types

datum activiteit/toelichting sector/tijdvak
vanaf 14 sep Tweede Correctie Test-examen beschikbaar pilot tweede correctie

Het is nodig dat de examensecretaris de eerste en tweede corrector in de gelegenheid stelt om een test te doen om de werking van de tweede correctie uit te proberen.

Daartoe is vanaf 14 september per vak een zogenoemd TCT-examen beschikbaar, het Tweede Correctie Test-examen. Als de TCT-examens worden uitgevoerd vóór 18 december (= de uiterste datum van aanmelding voor de pilot) kan de school deze test gebruiken bij haar afwegingen deel te nemen aan de pilot tweede correctie.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
2 dec 2020 Ontvangst instructie en aanvraagformulier ongeldigverklaring digitale examens

De examensecretaris ontvangt de procedure en het aanvraagformulier ongeldigverklaring via een mailing vanuit Examenblad.nl. Het aanvraagformulier is vanaf dat moment ook beschikbaar op de ‘persoonlijke pagina’ van de examensecretaris.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
4 dec 2020 Deadline systeemcheck Facet

Als een school de systeemcheck niet heeft uitgevoerd, dan wordt de school uitgesloten van deelname aan de digitale centrale examens bb en kb. De school valt dan automatisch terug op papieren examens.

De examensecretaris van een school die de systeemcheck niet heeft uitgevoerd en dientengevolge automatisch terugvalt op papier, ontvangt hierover uiterlijk 9 december een bericht vanuit computerexamens@cvte.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
uiterlijk 9 dec 2020 Terugkoppeling resultaten systeemcheck Facet

De afnameplanner ontvangt maximaal 5 werkdagen na het uitvoeren van de systeemcheck een bevestiging hiervan van de helpdesk Facet.

Op 9 december bepaalt DUO of een school de systeemcheck heeft uitgevoerd. Voor die tijd zal DUO scholen periodiek over de status m.b.t. de systeemcheck informeren.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
uiterlijk 11 dec 2020 Terugmelding/overzicht opgave aantal kandidaten

De examensecretarissen en directeur ontvangen een terugmelding/overzicht via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl. Het is belangrijk dat dit overzicht zorgvuldig gecontroleerd wordt op de juiste vakken en aantallen.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
15 t/m 17 dec 2020 Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
in januari Landelijke test downloaden van examendocumenten

In januari vindt de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaats. Uiterlijk een week voor de test ontvangen scholen een mailing met een vooraankondiging. Richtlijnen over de werkwijze vindt u in paragraaf 8.8 van de Septembermededeling.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
15 jan 2021 Bekendmaking te gebruiken versie profielvak-cspe

De examensecretaris verneemt via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl welke versie (rood of blauw) voor de eerste afname gebruikt moet worden en welke versie voor de herkansing.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
18 jan 2021 Voorbeeldexamens beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
19 jan 2021 Voorbeeldminitoetsen beschikbaar in Facet

De voorbeeldminitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
19 jan 2021 Voorbeeldopdrachten beschikbaar in Facet

De voorbeeldopdrachten van de profielvak-cspe’s PIE, Groen en BWI staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
9 feb 2021 Ontvangst zending A cspe's

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
20 en 22 feb 2021 Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
uiterlijk 1 mrt 2021 Bekendmaking bezorgdag zending B cspe's

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de cspe’s informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de cspe’s bekendgemaakt wordt.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
maart 2021 Overzicht tweede correctie

De pooling wordt bekendgemaakt via de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad.nl.

alle scholen
1e tijdvak
8 mrt 2021 Ontvangst zending B cspe’s

Ontvangst zending B voor de cspe’s, vanuit DUO/Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten). De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
9 mrt 2021 Ontvangst zending C cspe’s

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
9 mrt 2021 Bekendmaking wachtwoorden digitale bestanden / applicaties profielvak-cspe’s eerste afname

De wachtwoorden van de digitale bestanden/ applicaties bestemd voor de eerste afname worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
in de week van 15 t/m 19 mrt 2021 Ontvangst instructie uitwisselen afnamegegevens profielvak-cspe’s

Ontvangst van Cito van Wolf-instructie voor het uitwisselen van de afnamegegevens t.b.v. de normering van de profielvak-cspe’s.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
medio maart 2021 Maartaanvulling

In maart wordt de informatie die in de Septembermededeling is gepubliceerd, aangevuld.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
vanaf 22 mrt 2021 Minitoetsen beschikbaar in Facet

De minitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
vanaf 22 mrt 2021 Opdrachten profielvak-cspe’s beschikbaar in Facet

De opdrachten bij de profielvak-cspe’s PIE, Groen en BWI staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
vanaf 25 mrt 2021 Digitale centrale examens bb en kb beschikbaar in Facet

De digitale examens staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de digitale CE’s. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
uiterlijk 31 mrt 2021 Terugvallen op papieren CE's

Een examensecretaris die uiterlijk 31 maart via computerexamens@cvte.nl geregeld heeft dat zijn school terugvalt op papieren CE’s krijgt papieren exemplaren van de examendocumenten in kandidaat-aantallen (zie de brochure).

Alle scholen die meedoen aan BB- en/of KB-flex en die op 31 maart niet zijn teruggevallen op papieren CE’s krijgen een terugval-dvd (zie de brochure).

Deze dvd dient om bb- en kb-scholen die na 31 maart nog willen terugvallen op papier daartoe maximale ruimte te bieden. De terugval-dvd wordt op 14 april door FedEx/ TNT bezorgd en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. De terugval ná 31 maart verloopt eveneens via computerexamens@cvte.nl.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
Uiterlijk 1 kalenderdag vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in BRON Doorgeven cijfers schoolexamen aan BRON

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb en de cspe's geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 1 kalenderdag voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in BRON.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
in de week van 5 t/m 9 apr 2021 Ontvangst instructie uitwisselen afnamegegevens cse’s/cpe’s

Ontvangst van Cito van Wolf-instructie voor het uitwisselen van de afnamegegevens t.b.v. de normering van de cse’s/cpe’s.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
5 apr t/m 23 jul 2021 Afnameperiode profielvak-cspe’s

De profielvak-cspe’s mogen vanaf 5 april tot en met 23 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
5 apr t/m 23 jul 2021 Afnameperiode flexibele en digitale centrale examens bb en kb

De digitale CE’s bb en kb mogen vanaf 5 april tot en met 23 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
na de afname Correctie digitale centrale examens bb en kb

Na de afname geeft de examensecretaris de afname vrij voor correctie.

NB Thuiscorrectie is toegestaan in Facet.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
12 apr 2021 Bekendmaking wachtwoorden digitale bestanden / applicaties profielvak-cspe’s herkansing

De wachtwoorden van de digitale bestanden / applicaties bestemd voor de herkansing worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
14 apr 2021 Ontvangst terugval-dvd

De terugval-dvd wordt per koerier van FedEx/ TNT bezorgd en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Via een mailing vanuit Examenblad.nl wordt de examensecretaris verzocht om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
uiterlijk 23 apr 2021 Bekendmaking bezorgdag examenopgaven eerste tijdvak

Voor de meivakantie ontvangt de examensecretaris informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak bekendgemaakt wordt.

havo;vmbo BB;vmbo GL;vmbo KB;vmbo TL;vwo
1e tijdvak
6 tot 16 mei 2021 Doorgeven cijfers schoolexamens aan BRON

De schoolexamencijfers moeten wanneer mogelijk voor donderdag 6 mei (tien kalenderdagen vooraf start CE 2021) en uiterlijk zondag 16 mei via Mijn DUO worden aangeleverd door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel ‘belangrijke datums’.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
10, 11 of 12 mei 2021 Ontvangst examenopgaven CE eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
1e tijdvak
10, 11 of 12 mei 2021 Levering erratumbladen eerste tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens worden per koerier afgeleverd, indien een of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
1e tijdvak
mei Uitnodiging digitale evaluatiebijeenkomst pilot tweede correctie

De uitnodiging voor de digitale evaluatiebijeenkomst wordt in mei verstuurd via een mailing vanuit Examenblad.nl. Op woensdag 30 juni 2021 is er van 15.00 – 17.00 uur een digitale evaluatiebijeenkomst voor examensecretarissen, eerste en tweede correctoren.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
17 mei 2021 Aanvang CE eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

alle scholen
1e tijdvak
29 mei 2021 Doorgeven cijfers schoolexamens beroepsgerichte keuzevakken aan BRON

De schoolexamencijfers beroepsgerichte keuzevakken moeten uiterlijk 29 mei 2021 zijn aangeleverd in BRON.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
31 mei 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen van 17 t/m 21 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 17 t/m 19 mei.
alle scholen
1e tijdvak
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
2 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen op 20 en 21 mei, m.u.v. Nederlands vwo en maatschappijwetenschappen vwo

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 20 en 21 mei, m.u.v. Nederlands vwo en maatschappijwetenschappen vwo
alle scholen
1e tijdvak
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
uiterlijk 4 jun 2021 Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
2e tijdvak
4 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo, afgenomen van 25 t/m 28 mei en Nederlands vwo en maatschappijwetenschappen vwo

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen van 25 t/m 28 mei en Nederlands vwo en maatschappijwetenschappen vwo.
alle scholen
1e tijdvak
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
7 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo, afgenomen op 31 mei en 1 juni.

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen van 31 mei en 1 juni.
alle scholen
1e tijdvak
9 jun 2021 om 08.00 uur Bekendmaking normering profielvak-cspe’s vmbo

Bekendmaking normering beroepsgerichte programma's vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
14 of 15 of 16 jun 2021 Ontvangst examenopgaven tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
14 of 15 of 16 jun 2021 Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
16 jun 2021 om 08.00 uur Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo

De normeringstermen van het eerste tijdvak worden om 08.00 uur bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
16 t/m 30 jun 2021 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling en per vak.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
18 jun 2021 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

NB De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
18 jun 2021 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

  • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
  • kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;
  • de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak
alle scholen
2e tijdvak
21 jun 2021 Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf’s voor spraaksynthese geleverd.

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen
2e tijdvak
21, 22, 23 jun 2021 Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

alle scholen
2e tijdvak
24 jun 2021 Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
28 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens tweede tijdvak

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • afnamegegevens tweede tijdvak via Wolf
alle scholen
2e tijdvak
30 jun 2021 van 15.00 tot 17.00 uur Digitale evaluatiebijeenkomst pilot tweede correctie BB- en KB-flex

Op woensdag 30 juni 2021 is er van 15.00 – 17.00 uur een digitale evaluatiebijeenkomst voor examensecretarissen, eerste en tweede correctoren voor de pilot tweede correctie.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
2 jul 2021 om 08.00 uur Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
2 jul 2021 om 10.00 uur Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 5 juli.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
2 jul t/m 16 jul 2021 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
9 jul 2021, 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste tijdstip voor aanmelden via Mijn DUO van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. Aanmeldingen na vrijdag 9 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt niet voor digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex) en profielvak cspe's.

NB2 De school moet deze kandidaten ook registreren in BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding via Mijn DUO is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
t/m 28 jul 2021, 17.00 uur Inzage in afnames Facet 9

Daarna verloopt de inzage via het CvTE. De examensecretaris neemt dan contact op met computerexamens@cvte.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
30 jul 2021, 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak BB- en KB-flex en profielvak cspe's

Uiterste tijdstip voor aanmelden via Mijn DUO van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. Aanmeldingen na vrijdag 30 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt alleen voor digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex) en profielvak-cspe's.

NB2 De school moet deze kandidaten ook registreren in BRON.

NB3 De aanmelding voor afname van profielvak-cspe’s in de periode van het derde tijdvak loopt via het contactformulier van het CvTE. Ook voor de profielvak-cspe’s geldt dat de uiterste datum van aanmelding 30 juli is. Profielvak-cspe’s worden door de eigen school van de aangemelde kandidaten afgenomen.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding via Mijn DUO is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak; vmbo BB;vmbo GL;vmbo KB
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
10 aug 2021 Aanvang derde tijdvak

Het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
27 aug 2021 om 10.00 uur Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post op donderdag 9 september

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
27 aug t/m 10 sep 2021 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling en per vak.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's