Activiteitenplanning centrale examens vo 2021

De activiteitenplanning wordt gelijktijdig met de Septembermededeling gepubliceerd.

 
Schooltype
Types
Tijdvakken

datum activiteit/toelichting sector/tijdvak
5 feb 2021 Mailing over digitale zending A en C

Deze mailing bevat de informatie om de zendingen A en C vanaf de portal van Cito te kunnen downloaden.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
9 feb 2021 Zending A cspe's beschikbaar

Zending A kan vanaf deze datum vanaf de portal van Cito gedownload worden. De wachtwoorden die hierbij nodig zijn, worden via de persoonlijke pagina van de examensecretaris bekendgemaakt.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
9 feb 2021 Bekendmaking wachtwoorden zending A en C

De wachtwoorden bij de documenten en bestanden van zending A en C worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld. Zowel van de toegewezen versiekleur eerste afname als van de herkansingskleur.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
20 t/m 22 feb 2021 Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
uiterlijk 1 mrt 2021 Bekendmaking bezorgdag zending B cspe's

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de cspe’s informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de cspe’s bekendgemaakt wordt.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
in maart Landelijke test downloaden van examendocumenten

In maart vindt de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaats. Uiterlijk een week voor de test ontvangen scholen een mailing met een vooraankondiging. Richtlijnen over de werkwijze vindt u in paragraaf 8.8 van de Septembermededeling.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, cpe, BB- en KB-flex
8 mrt 2021 Ontvangst zending B cspe’s

Ontvangst zending B voor de cspe’s, vanuit DUO/Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten). De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
9 mrt 2021 Zending C cspe’s beschikbaar

De bestanden van zending C kunnen vanaf deze datum vanaf de portal van Cito gedownload worden.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
9 mrt 2021 Startdatum afname cspe- onderdelen met status SE

Vanaf deze datum kunnen opdrachten/onderdelen van het cspe met status SE afgenomen worden. Uitzondering hierop vormen de minitoetsen en de opdrachten in Facet van BWI, PIE en groen. Deze kunnen vanaf 22 maart 2021 afgenomen worden.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
medio maart 2021 Maartaanvulling

In maart wordt de informatie uit de Januari-aanvulling op de Septembermededeling verder aangevuld.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, cpe, BB- en KB-flex
vanaf 22 mrt 2021 Minitoetsen beschikbaar in Facet

De minitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
vanaf 22 mrt 2021 Opdrachten profielvak-cspe’s beschikbaar in Facet

De opdrachten bij de profielvak-cspe’s PIE, Groen en BWI staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
begin april Handreiking N-termen cspe

Via een mailing vanuit Examenblad.nl ontvangen de scholen een handreiking met per cspe-onderdeel een suggestie voor een N-term.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
Uiterlijk 1 kalenderdag vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in BRON Doorgeven cijfers schoolexamen aan BRON

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb en de cspe's geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 1 kalenderdag voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in BRON.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cspe, BB- en KB-flex
t/m 23 jul 2021 Afnameperiode profielvak-cspe’s

De profielvak-cspe’s mogen na ontvangst van zending C tot en met 23 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

NB Afnames in Facet zijn mogelijk vanaf 22 maart.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
30 apr t/m 2 mei 2021 Release van FACET 9.0 F5

Dit weekend is gereserveerd voor een eventuele kleine aanpassingen die geen invloed hebben op de afnames.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
6 tot 16 mei 2021 Doorgeven cijfers schoolexamens aan BRON

De schoolexamencijfers moeten wanneer mogelijk voor donderdag 6 mei (tien kalenderdagen vooraf start CE 2021) en uiterlijk zondag 16 mei via Mijn DUO worden aangeleverd door middel van het persoonsgebonden nummer.

Deze aanlevertermijn geldt zowel voor leerlingen die in het eerste tijdvak opgaan voor het centraal examen, als leerlingen die in het tweede tijdvak voor het eerst opgaan voor het centraal examen van een of meerdere vakken.

Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel ‘belangrijke datums’.

Voor de beroepsgerichte profielvakken (die in 2021 met een SE worden afgesloten) en keuzevakken: zie bij 23 juli.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe
29 mei 2021 Doorgeven cijfers schoolexamens beroepsgerichte keuzevakken aan BRON

De schoolexamencijfers beroepsgerichte keuzevakken moeten uiterlijk 29 mei 2021 zijn aangeleverd in BRON.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe
10 t/m 24 jun 2021 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling en per vak.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
2 jul t/m 16 jul 2021 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
23 jul t/m 6 aug 2021 Doorgeven cijfers beroepsgerichte profielvakken aan BRON

De beroepsgerichte profielvakken worden dit jaar met een SE afgesloten. Het cspe 2021 kan daarvan een onderdeel uitmaken, maar dat hoeft niet. Het cspe kan worden afgenomen tot en met 23 juli.

Het aanleveren van het SE-cijfer voor het beroepsgerichte profielvak (dat tevens eindcijfer is) moet uiterlijk twee weken na het vaststellen van de uitslag plaatsvinden. Voor scholen die de uitslag vaststellen op 23 juli is de deadline daarom 6 augustus.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
t/m 28 jul 2021, 17.00 uur Inzage in afnames Facet 9

Daarna verloopt de inzage via het CvTE. De examensecretaris neemt dan contact op met computerexamens@cvte.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
30 jul t/m 1 aug 2021 Release van FACET 10.0

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
23 t/m 29 aug 2021 Release van FACET 10.0 F1

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl

alle scholen met afnames in Facet
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
13 t/m 15 okt 2021 Release van FACET 10.0 F2

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl

alle scholen met afnames in Facet
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex