Activiteitenplanning centrale examens vo 2021

Onderstaande activiteitenplanning bevat de datums van alle activiteiten van de (digitale) centrale examens.

Indien in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Het is mogelijk een activiteitenplanning op maat te genereren. Vinkt u daarvoor eerst het schooltype aan.

 
Schooltype


U ziet nu alle beschikbare activiteiten binnen 2021.
datum activiteit/toelichting sector/tijdvak
Vanaf 15 feb 2021 Registreren docenten en toevoegen afnamedatums digitale centrale examens t.b.v. discussie-bbf’s

Per digitaal centraal examen is een discussie-bbf beschikbaar voor zowel bb als kb. De examensecretaris kan vanaf nu hiervoor de afnamedatum(s) van zijn docenten toevoegen. Dit kan overigens alleen als zijn docenten al geregistreerd zijn voor hun vak.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
vanaf 25 mrt 2021 Digitale centrale examens bb en kb beschikbaar in Facet

De digitale examens staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de digitale CE’s. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
t/m 23 jul 2021 Afnameperiode profielvak-cspe’s

De profielvak-cspe’s mogen na ontvangst van zending C tot en met 23 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

NB Afnames in Facet zijn mogelijk vanaf 22 maart.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
5 apr t/m 23 jul 2021 Afnameperiode flexibele en digitale centrale examens bb en kb

De digitale CE’s bb en kb mogen vanaf 5 april tot en met 23 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
na de afname Correctie digitale centrale examens bb en kb

Na de afname geeft de examensecretaris de afname vrij voor correctie.

NB Thuiscorrectie is toegestaan in Facet.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
10 t/m 24 jun 2021 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling en per vak.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
14 t/m 25 jun 2021 Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

alle scholen
2e tijdvak
21 jun 2021 Bekendmaking bezorgdag examenopgaven derde tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt afgenomen, informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven derde tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
3e tijdvak
22 jun 2021 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 14 t/m 16 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 14 t/m 16 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
23 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 14 t/m 16 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 14 t/m 16 juni
alle scholen
2e tijdvak
24 jun 2021 Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
24 jun 2021 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 17 en 18 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 17 en 18 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
25 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen op 17 en 18 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 17 en 18 juni
alle scholen
2e tijdvak
28 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 21 t/m 23 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 21 t/m 23 juni
alle scholen
2e tijdvak
28, 29 of 30 jun 2021 Ontvangst examenopgaven CE derde tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt afgenomen. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
3e tijdvak
28, 29 of 30 jun 2021 Levering erratumbladen derde tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het derde tijdvak centrale examens, dat in juli op de scholen wordt afgenomen, worden geleverd.

Via de Maartaanvulling worden nadere details bekendgemaakt

alle scholen
3e tijdvak
28 jun 2021 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 21 t/m 23 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 21 t/m 23 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
28 jun 2021 Kunstvakexamens derde tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens muziek en kunst (algemeen) klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

alle scholen met examens muziek en kunst (algemeen) 3e tijdvak
3e tijdvak
29 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen op 24 en 25 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 24 en 25 juni
alle scholen
2e tijdvak
29 jun 2021 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 24 en 25 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 24 en 25 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
30 jun 2021 van 15.00 tot 17.00 uur Digitale evaluatiebijeenkomst pilot tweede correctie BB- en KB-flex

Op woensdag 30 juni 2021 is er van 15.00 – 17.00 uur een digitale evaluatiebijeenkomst voor examensecretarissen, eerste en tweede correctoren voor de pilot tweede correctie.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
2 jul 2021 om 08.00 uur Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
2 jul 2021 om 10.00 uur Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 5 juli.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
2 jul t/m 16 jul 2021 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
5 jul 2021, 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten aangewezen vakken derde tijdvak

Uiterste tijdstip voor aanmelden via Mijn DUO van de kandidaten voor de aangewezen vakken in

het derde tijdvak, afgenomen onder de verantwoordelijkheid van de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. Aanmeldingen na maandag 5 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt niet voor digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex) en profielvak cspe's.

NB2 De school moet deze kandidaten ook registreren in BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede of derde tijdvak registreren in BRON. De separate aanmelding via Mijn DUO is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
3e tijdvak
5 jul 2021voor 17:00 uur Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak, dat van 6 juli t/m 9 juli op de scholen wordt afgenomen. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

  • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
  • kandidaten die bij een of meer zittingen van het tweede tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt afgenomen, hun examen voort te zetten of te voltooien;
  • de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het tweede tijdvak.
alle scholen
3e tijdvak
6 jul 2021 Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese derde tijdvak

Voor het derde tijdvak, dat van 6 juli t/m 9 juli op de scholen wordt afgenomen, wordt per schooltype één cd met alle pdf’s voor spraaksynthese geleverd.

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen
3e tijdvak
6 jul t/m 9 jul 2021 Afname CE algemene vakken derde tijdvak

Derde tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

alle scholen
3e tijdvak
9 jul 2021 Afname aangewezen vakken derde tijdvak

Aangewezen vakken: derde tijdvak afgenomen onder de verantwoordelijkheid van de commissie Staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

alle scholen
3e tijdvak
12 jul 2021 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens derde tijdvak

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens derde tijdvak aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
3e tijdvak
12 jul 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 6 t/m 9 juli 2021

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 6 t/m 9 juli 2021.
alle scholen
3e tijdvak
15 jul 2021 om 08.00 uur Bekendmaking normering derde tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering derde tijdvak, dat van 6 juli t/m 9 juli op de scholen is afgenomen.

alle scholen
3e tijdvak
15 jul 2021 om 10.00 uur Publicatie uitslagen derde tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen derede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 19 juli.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
3e tijdvak
15 t/m 29 jul 2021 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september 2020 is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
3e tijdvak
23 jul t/m 6 aug 2021 Doorgeven cijfers beroepsgerichte profielvakken aan BRON

De beroepsgerichte profielvakken worden dit jaar met een SE afgesloten. Het cspe 2021 kan daarvan een onderdeel uitmaken, maar dat hoeft niet. Het cspe kan worden afgenomen tot en met 23 juli.

Het aanleveren van het SE-cijfer voor het beroepsgerichte profielvak (dat tevens eindcijfer is) moet uiterlijk twee weken na het vaststellen van de uitslag plaatsvinden. Voor scholen die de uitslag vaststellen op 23 juli is de deadline daarom 6 augustus.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
23 jul t/m 6 aug 2021 Doorgeven cijfers schoolexamens beroepsgerichte keuzevakken aan BRON

De schoolexamencijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken moeten uiterlijk twee weken na het vaststellen van de uitslag aan BRON worden doorgegeven. Voor scholen die de uitslag vaststellen op 23 juli is de deadline daarom 6 augustus.

beroepsgerichte keuzevakken
t/m 28 jul 2021, 17.00 uur Inzage in afnames Facet 9

Daarna verloopt de inzage via het CvTE. De examensecretaris neemt dan contact op met computerexamens@cvte.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
30 jul t/m 1 aug 2021 Release van FACET 10.0

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
23 t/m 29 aug 2021 Release van FACET 10.0 F1

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl

alle scholen met afnames in Facet
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
13 t/m 15 okt 2021 Release van FACET 10.0 F2

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl

alle scholen met afnames in Facet
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's