Activiteitenplanning centrale examens vo 2020

De activiteitenplanning wordt gelijktijdig met de Septembermededeling gepubliceerd.

 
Schooltype
Types
Tijdvakken

datum activiteit/toelichting sector/tijdvak
vanaf 2 sep 2019 (nadat Facet is gedownload en geïnstalleerd) Uitvoeren systeemcheck Facet

Voor Facet is er een verplichte systeemcheck. Het doel van de systeemcheck is dat de school met behulp van het FT-examen nagaat of de afnamecomputers en het netwerk in combinatie met Facet correct functioneren.

Voor meer informatie zie: Handleiding systeemcheck onder het menu downloads in Facet

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
vanaf 1 nov 2019 Overzicht onderdelen en ICT voor cspe's beschikbaar

Vanaf 1 november is het overzicht onderdelen ICT van de profielvak-cspe's beschikbaar via de vakspecifieke informatie op de betreffende examenpagina's op Examenblad.nl

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
27 nov 2019 Ontvangst instructie en aanvraagformulier ongeldigverklaring digitale examens

De examensecretaris ontvangt de procedure en het aanvraagformulier ongeldigverklaring via een mailing vanuit Examenblad.nl. Het aanvraagformulier is vanaf dat moment ook beschikbaar op de ‘persoonlijke pagina’ van de examensecretaris.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
30 nov 2019 Deadline systeemcheck Facet

Als een school de systeemcheck niet heeft uitgevoerd, dan wordt de school uitgesloten van deelname aan de digitale centrale examens bb en kb. De school valt dan automatisch terug op papieren examens.

De examensecretaris van een school die de systeemcheck niet heeft uitgevoerd en dientengevolge automatisch terugvalt op papier, ontvangt hierover uiterlijk 4 december een bericht vanuit computerexamens@cvte.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
na succesvolle systeemcheck De Proef op de Som

In de brochure leest u welke activiteiten u bij de Proef op de Som uitvoert.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
uiterlijk 6 dec 2019 Terugkoppeling resultaten systeemcheck Facet

De afnameplanner ontvangt maximaal 5 werkdagen na het uitvoeren van de systeemcheck een bevestiging hiervan van de helpdesk Facet.

Op 6 december bepaalt DUO of een school de systeemcheck heeft uitgevoerd. Voor die tijd zal DUO scholen periodiek over de status m.b.t. de systeemcheck informeren.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
uiterlijk 13 dec 2019 Terugmelding/overzicht opgave aantal kandidaten

De examensecretarissen en directeur ontvangen éénmalig een terugmelding/overzicht via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl. Het is belangrijk dat dit overzicht zorgvuldig gecontroleerd wordt op de juiste vakken en aantallen.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
cse, cspe, cpe, BB- en KB-flex
18 t/m 20 dec 2019 Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
in januari Landelijke test downloaden van examendocumenten

In januari vindt de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaats. Uiterlijk een week voor de test ontvangen scholen een mailing met een vooraankondiging. Richtlijnen over de werkwijze vindt u in paragraaf 8.8 van de Septembermededeling.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, cpe, BB- en KB-flex
in de week van 13 t/m 17 jan 2020 Ontvangst instructie aanmelding Wolf-accountbeheerder op examenblad

Als de examensecretaris de functie van Wolf-accountbeheerder wil delegeren kan hij/zij de Wolf-accountbeheerder aanmelden via de persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
cse, cspe, cpe
13 jan 2020 Voorbeeldminitoetsen beschikbaar in Facet

De voorbeeldminitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
13 jan 2020 Voorbeeldopdrachten beschikbaar in Facet

De voorbeeldopdrachten van de profielvak-cspe’s PIE, Groen en BWI staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
14 jan 2020 Bekendmaking te gebruiken versie profielvak-cspe

De examensecretaris verneemt via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl welke versie (rood of blauw) voor de eerste afname gebruikt moet worden en welke versie voor de herkansing.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
20 jan t/m 7 feb Aanmelden Wolf-accountbeheerder (indien gewenst)

Als de examensecretaris de functie van Wolf-accountbeheerder wil delegeren dient hij/zij de Wolf-accountbeheerder aan te melden via de persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
cse, cspe, cpe
11 feb 2020 Ontvangst zending A cspe's

Ontvangst zending A voor de cspe’s (1e vanuit Cito). De Cito-zending wordt afgeleverd door FedEx/TNT en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Een mail ter bevestiging van ontvangst wordt verzonden aan de examensecretaris.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
22 en 23 feb 2020 Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
uiterlijk 2 mrt 2020 Bekendmaking bezorgdag zending B cspe's

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de cspe’s informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de cspe’s bekendgemaakt wordt.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
9 of 10 mrt 2020 Ontvangst zending B cspe’s

Ontvangst zending B voor de cspe’s, vanuit DUO/Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten). De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
in de week van 9 t/m 13 mrt 2020 Ontvangst instructie uitwisselen afnamegegevens profielvak-cspe’s

Ontvangst van Cito van Wolf-instructie voor het uitwisselen van de afnamegegevens t.b.v. de normering van de profielvak-cspe’s.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
10 mrt 2020 Ontvangst zending C cspe’s

Ontvangst zending C voor de cspe’s (2e vanuit Cito). De Cito-zending wordt afgeleverd door FedEx/TNT en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Een mail met bevestigingsformulier ter bevestiging van ontvangst wordt verzonden aan de examensecretaris.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
10 mrt 2020 Bekendmaking wachtwoorden digitale bestanden / applicaties profielvak-cspe’s eerste afname

De wachtwoorden van de digitale bestanden / applicaties bestemd voor de eerste afname worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
medio maart 2020 Maartaanvulling

In maart wordt de informatie die in de Septembermededeling is gepubliceerd, aangevuld.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, cpe, BB- en KB-flex
vanaf 16 mrt 2020 Minitoetsen beschikbaar in Facet

De minitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
vanaf 16 mrt 2020 Opdrachten profielvak-cspe’s beschikbaar in Facet

De opdrachten bij de profielvak-cspe’s PIE, Groen en BWI staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
Uiterlijk 10 kalenderdagen vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in BRON Doorgeven cijfers schoolexamen aan BRON

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb en de cspe's geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in BRON

vmbo bb, kb en gl
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cspe, BB- en KB-flex
30 mrt t/m 3 jul 2020 Afnameperiode profielvak-cspe’s

De profielvak-cspe’s mogen vanaf 30 maart tot en met 3 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
6 apr 2020 Bekendmaking wachtwoorden digitale bestanden / applicaties profielvak-cspe’s herkansing

De wachtwoorden van de digitale bestanden / applicaties bestemd voor de herkansing worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
25 en 26 apr 2020 Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

NB Scholen die op de eerste maandag na hun meivakantie afnames in Facet inplannen, moeten rekening houden met wat vermeld wordt in de mailing die aan deze release voorafgaat.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
26 apr 2020 Doorgeven cijfers schoolexamens aan BRON

De schoolexamencijfers dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de start van het eerste tijdvak aan BRON te zijn gemeld. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe
20 mei 2020 Deadline inzenden afnamegegevens profielvak-cspe (bb, kb en gl)

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • profielvak-cspe (bb, kb en gl). Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

NB Ook na deze datum kunnen nog afnamegegevens van de profielvak-cspe’s worden ingezonden, zie de vakspecifieke mededelingen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
23 mei 2020 Doorgeven cijfers schoolexamens beroepsgerichte keuzevakken aan BRON

De schoolexamencijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken van de profielvak-cspe’s dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor het bekend worden van de normering (3 juni) aan BRON te zijn gemeld.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
3 jun 2020 om 08.00 uur Bekendmaking normering profielvak-cspe’s vmbo

Bekendmaking normering beroepsgerichte programma's vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
10 t/m 24 jun 2020 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'..

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
11 jun 2020 Begin herkansingen profielvak-cspe’s gl

Begin van de herkansingen voor de profielvak-cspe's gl.

vmbo gl
afnameper. profiel-cspe's
cspe
26 jun t/m 10 jul 2020 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
3 jul 2020 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na vrijdag 3 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt ook voor BB- en KB-flex.

NB2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

NB3 De aanmelding voor afname van profielvak-cspe’s in de periode van het derde tijdvak loopt via het contactformulier van het CvTE. Ook voor de profielvak-cspe’s geldt dat de uiterste datum van aanmelding 3 juli is. Profielvak-cspe’s worden door de eigen school van de aangemelde kandidaten afgenomen.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
cse, cspe, BB- en KB-flex
20 t/m 27 jul 2020 Release Facet

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server tijdens deze periode aan staat. Meer informatie volgt via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
28 aug t/m 11 sep 2020 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
cse, cspe, BB- en KB-flex
Pijl omhoog