Activiteitenplanning centrale examens vo 2020

De centrale examens gaan in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De eerder gepubliceerde data voor de centrale examens 2020 zijn daarom verwijderd. N.a.v. het servicedocument d.d. 8 april 2020 zijn de data m.b.t. de afronding van het schoolexamen toegevoegd. Kijk voor verdere actuele informatie op de homepage.
 

U ziet nu alle beschikbare activiteiten binnen 2020.
datum activiteit/toelichting
28 mei 2020 Melden bij inspectie als PTA niet kan worden afgerond

Uiterlijke datum dat scholen melden bij de inspectie dat zij voorzien dat het PTA niet kan worden afgerond voor alle of een grote groep eindexamenleerlingen.

tot 4 jun Afronding schoolexamen

Het schoolexamen wordt conform PTA afgerond, inclusief herkansingen.

4 juni 2020 Bekendmaking uitslag door scholen

Uiterlijke datum dat leerlingen de uitslag te horen krijgen.

4 juni 2020 Schoolexamencijfers aanleveren aan BRON

Uiterlijke datum dat scholen schoolexamenresultaten aanleveren in BRON.

5 jun tot start zomervakantie Resultaatverbeteringstoetsen

Afname resultaatverbeteringstoetsen.

Pijl omhoog