Activiteitenplanning centrale examens vo 2020

De activiteitenplanning wordt gelijktijdig met de Septembermededeling gepubliceerd.

 
Schooltype
Types

datum activiteit/toelichting sector/tijdvak
vanaf 2 sep 2019 (nadat Facet is gedownload en geïnstalleerd) Uitvoeren systeemcheck Facet

Voor Facet is er een verplichte systeemcheck. Het doel van de systeemcheck is dat de school met behulp van het FT-examen nagaat of de afnamecomputers en het netwerk in combinatie met Facet correct functioneren.

Voor meer informatie zie: Handleiding systeemcheck onder het menu downloads in Facet

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
uiterlijk 15 nov 2019 Bekendmaking bezorgdag magazine cpe beeldend gl/tl

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het magazine cpe beeldend gl/tl informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het magazine van het cpe beeldend gl/tl bekendgemaakt wordt.

vmbo gl/tl-scholen met cpe beeldend
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
25 nov 2019 Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl

Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van het pakket ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van het pakket te bevestigen.

vmbo gl/tl
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
27 nov 2019 Ontvangst instructie en aanvraagformulier ongeldigverklaring digitale examens

De examensecretaris ontvangt de procedure en het aanvraagformulier ongeldigverklaring via een mailing vanuit Examenblad.nl. Het aanvraagformulier is vanaf dat moment ook beschikbaar op de ‘persoonlijke pagina’ van de examensecretaris.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
30 nov 2019 Deadline systeemcheck Facet

Als een school de systeemcheck niet heeft uitgevoerd, dan wordt de school uitgesloten van deelname aan de digitale centrale examens bb en kb. De school valt dan automatisch terug op papieren examens.

De examensecretaris van een school die de systeemcheck niet heeft uitgevoerd en dientengevolge automatisch terugvalt op papier, ontvangt hierover uiterlijk 4 december een bericht vanuit computerexamens@cvte.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
na succesvolle systeemcheck De Proef op de Som

In de brochure leest u welke activiteiten u bij de Proef op de Som uitvoert.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
in de week van 2 t/m 6 dec 2019 Uitreiking magazine cpe beeldend gl/tl

Voor het cpe beeldend gl/tl wordt het magazine aan de kandidaten uitgereikt.

vmbo gl/tl-scholen met cpe beeldend
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
uiterlijk 6 dec 2019 Terugkoppeling resultaten systeemcheck Facet

De afnameplanner ontvangt maximaal 5 werkdagen na het uitvoeren van de systeemcheck een bevestiging hiervan van de helpdesk Facet.

Op 6 december bepaalt DUO of een school de systeemcheck heeft uitgevoerd. Voor die tijd zal DUO scholen periodiek over de status m.b.t. de systeemcheck informeren.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
uiterlijk 13 dec 2019 Terugmelding/overzicht opgave aantal kandidaten

De examensecretarissen en directeur ontvangen éénmalig een terugmelding/overzicht via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl. Het is belangrijk dat dit overzicht zorgvuldig gecontroleerd wordt op de juiste vakken en aantallen.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
18 t/m 20 dec 2019 Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
in januari Landelijke test downloaden van examendocumenten

In januari vindt de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaats. Uiterlijk een week voor de test ontvangen scholen een mailing met een vooraankondiging. Richtlijnen over de werkwijze vindt u in paragraaf 8.8 van de Septembermededeling.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
in de week van 13 t/m 17 jan 2020 Ontvangst instructie aanmelding Wolf-accountbeheerder op examenblad

Als de examensecretaris de functie van Wolf-accountbeheerder wil delegeren kan hij/zij de Wolf-accountbeheerder aanmelden via de persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
13 jan 2020 Voorbeeldexamens kunstvakken beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens voor de kunstvakken in Facet zijn beschikbaar. Zie voor meer informatie de brochure ‘Centrale examens kunstvakken in Facet 2020’.

alle scholen met kunstvakexamens
1e tijdvak
uiterlijk 20 jan 2020 Bekendmaking bezorgdag cpe beeldend gl/tl

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het cpe beeldend gl/tl informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het cpe beeldend gl/tl bekendgemaakt wordt.

vmbo gl/tl
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
20 jan t/m 7 feb Aanmelden Wolf-accountbeheerder (indien gewenst)

Als de examensecretaris de functie van Wolf-accountbeheerder wil delegeren dient hij/zij de Wolf-accountbeheerder aan te melden via de persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
27 jan 2020 Ontvangst cpe beeldend gl/tl

Ontvangst cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vmbo gl/tl
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
22 en 23 feb 2020 Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
vanaf 9 mrt 2020 Start cpe beeldend gl/tl

Start cpe beeldend gl/tl.

vmbo gl/tl
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
medio maart 2020 Maartaanvulling

In maart wordt de informatie die in de Septembermededeling is gepubliceerd, aangevuld.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
maart 2020 Overzicht tweede correctie

De pooling wordt bekendgemaakt via de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad.nl.

alle scholen
1e tijdvak
in de week van 30 mrt t/m 3 apr 2020 Ontvangst instructie uitwisselen afnamegegevens cse’s/cpe’s

Ontvangst van Cito van Wolf-instructie voor het uitwisselen van de afnamegegevens t.b.v. de normering van de cse’s/cpe’s.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
begin april Ontvangst meer informatie over verklaring afname kunstvakexamens in Facet

De examensecretaris ontvangt begin april via een mailing vanuit Examenblad.nl een verzoek om te verklaren dat de school dit examenjaar de betreffende examens in Facet afnemen en alleen in geval van nood gebruik maken van de fall-back van een examen.

alle scholen met kunstvakexamens
1e tijdvak
in april Ontvangst meer informatie over fall-back kunstvakexamens in Facet

De examensecretaris ontvangt in april via Cito meer informatie over de fall-back bij de kunstvakexamens. Zie voor meer informatie paragraaf 4.3 van de Septembermededeling.

alle scholen met kunstvakexamens
1e tijdvak
Datum volgt nog Bekendmaking bezorgdag examenopgaven eerste tijdvak

Voor de meivakantie ontvangt de examensecretaris informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
1e tijdvak
Datum volgt nog Ontvangst examenopgaven CE eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
1e tijdvak
Datum volgt nog Levering erratumbladen eerste tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens worden per koerier afgeleverd, indien een of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
1e tijdvak
25 en 26 apr 2020 Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

NB Scholen die op de eerste maandag na hun meivakantie afnames in Facet inplannen, moeten rekening houden met wat vermeld wordt in de mailing die aan deze release voorafgaat.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
26 apr 2020 Doorgeven cijfers schoolexamens aan BRON

De schoolexamencijfers dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de start van het eerste tijdvak aan BRON te zijn gemeld. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
30 apr 2020 Kunstvakexamens eerste tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

alle scholen met kunstvakexamens
1e tijdvak
4 mei 2020 Ontvangst wachtwoorden fall-back kunstvakexamens eerste tijdvak

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen met kunstvakexamens
1e tijdvak
4 mei 2020 Ontvangst wachtwoorden daisy audio- en spraaksynthesecd’s eerste tijdvak

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen
1e tijdvak
7 mei 2020 Aanvang CE eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

alle scholen
1e tijdvak
8 mei 2020 Einddatum cpe beeldend gl/tl

Einddatum cpe beeldend gl/tl.

vmbo gl/tl-scholen met cpe beeldend
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
25 mei 2020 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen op 7 en 8 mei en cpe beeldend gl/tl

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 7 en 8 mei;
  • cpe beeldend gl/tl.
alle scholen
1e tijdvak
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
26 mei 2020 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen op 11 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 11 mei;
alle scholen
1e tijdvak
27 mei 2020 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen op 12 en 13 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 12 en 13 mei;
alle scholen
1e tijdvak
28 mei 2020 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo, afgenomen op 14 en 15 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen op 14 en 15 mei.
alle scholen
1e tijdvak
29 mei 2020 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo, afgenomen van 18 t/m 25 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen van 18 t/m 25 mei.
alle scholen
1e tijdvak
Datum volgt nog Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
2e tijdvak
8 jun 2020 Ontvangst wachtwoorden fall-back examens kunstvakken tweede tijdvak

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen met kunstvakexamens
2e tijdvak
Datum volgt nog Ontvangst examenopgaven tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
Datum volgt nog Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
10 jun 2020 om 08.00 uur Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo

De normeringstermen van het eerste tijdvak worden bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
10 t/m 24 jun 2020 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'..

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
12 jun 2020 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

NB De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
12 jun 2020 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

  • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
  • kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;
  • de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak
alle scholen
2e tijdvak
15 jun 2020 Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf’s voor spraaksynthese geleverd.

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen
2e tijdvak
15, 16, 17 jun 2020 Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

alle scholen
2e tijdvak
18 jun 2020 Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
22 jun 2020 Deadline inzenden afnamegegevens tweede tijdvak

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

  • afnamegegevens tweede tijdvak via Wolf
alle scholen
2e tijdvak
26 jun 2020 om 08.00 uur Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
26 jun 2020 om 10.00 uur Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 29 juni.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
26 jun t/m 10 jul 2020 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
3 jul 2020 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na vrijdag 3 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt ook voor BB- en KB-flex.

NB2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

NB3 De aanmelding voor afname van profielvak-cspe’s in de periode van het derde tijdvak loopt via het contactformulier van het CvTE. Ook voor de profielvak-cspe’s geldt dat de uiterste datum van aanmelding 3 juli is. Profielvak-cspe’s worden door de eigen school van de aangemelde kandidaten afgenomen.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
20 t/m 27 jul 2020 Release Facet

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server tijdens deze periode aan staat. Meer informatie volgt via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
11 aug 2020 Aanvang derde tijdvak

Het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
28 aug 2020 om 10.00 uur Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 10 september

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
28 aug t/m 11 sep 2020 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
Pijl omhoog