Activiteitenplanning centrale examens vo 2020

De activiteitenplanning wordt gelijktijdig met de Septembermededeling gepubliceerd.

 
Schooltype


U ziet nu alle beschikbare activiteiten binnen 2020.
datum activiteit/toelichting sector/tijdvak
vanaf 2 sep 2019 (nadat Facet is gedownload en geïnstalleerd) Uitvoeren systeemcheck Facet

Voor Facet is er een verplichte systeemcheck. Het doel van de systeemcheck is dat de school met behulp van het FT-examen nagaat of de afnamecomputers en het netwerk in combinatie met Facet correct functioneren.

Voor meer informatie zie: Handleiding systeemcheck onder het menu downloads in Facet

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
vanaf 1 nov 2019 Overzicht onderdelen en ICT voor cspe's beschikbaar

Vanaf 1 november is het overzicht onderdelen ICT van de profielvak-cspe's beschikbaar via de vakspecifieke informatie op de betreffende examenpagina's op Examenblad.nl

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
7 nov 2019 Ontvangst mailing pilot tweede correctie bb en kb

De examensecretaris ontvangt een mailing over de aanmeldprocedure.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
uiterlijk 15 nov 2019 Bekendmaking bezorgdag cpe beeldende vakken vwo

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het cpe beeldende vakken vwo informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het cpe beeldende vakken vwo bekendgemaakt wordt.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
uiterlijk 15 nov 2019 Bekendmaking bezorgdag magazine cpe beeldend gl/tl

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het magazine cpe beeldend gl/tl informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het magazine van het cpe beeldend gl/tl bekendgemaakt wordt.

vmbo gl/tl-scholen met cpe beeldend
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
25 nov 2019 Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo

Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
25 nov 2019 Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl

Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van het pakket ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van het pakket te bevestigen.

vmbo gl/tl
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
27 nov 2019 Ontvangst instructie en aanvraagformulier ongeldigverklaring digitale examens

De examensecretaris ontvangt de procedure en het aanvraagformulier ongeldigverklaring via een mailing vanuit Examenblad.nl. Het aanvraagformulier is vanaf dat moment ook beschikbaar op de ‘persoonlijke pagina’ van de examensecretaris.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
30 nov 2019 Deadline systeemcheck Facet

Als een school de systeemcheck niet heeft uitgevoerd, dan wordt de school uitgesloten van deelname aan de digitale centrale examens bb en kb. De school valt dan automatisch terug op papieren examens.

De examensecretaris van een school die de systeemcheck niet heeft uitgevoerd en dientengevolge automatisch terugvalt op papier, ontvangt hierover uiterlijk 4 december een bericht vanuit computerexamens@cvte.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
na succesvolle systeemcheck De Proef op de Som

In de brochure leest u welke activiteiten u bij de Proef op de Som uitvoert.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
in de week van 2 t/m 6 dec 2019 Uitreiking magazine cpe beeldend gl/tl

Voor het cpe beeldend gl/tl wordt het magazine aan de kandidaten uitgereikt.

vmbo gl/tl-scholen met cpe beeldend
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
in de week van 2 t/m 6 dec 2019 Uitreiking opgaven cpe beeldende vakken vwo

In deze periode worden voor het cpe beeldende vakken vwo de opgaven en het formulier ten behoeve van de procesbeschrijving aan de kandidaten uitgereikt.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
uiterlijk 6 dec 2019 Terugkoppeling resultaten systeemcheck Facet

De afnameplanner ontvangt maximaal 5 werkdagen na het uitvoeren van de systeemcheck een bevestiging hiervan van de helpdesk Facet.

Op 6 december bepaalt DUO of een school de systeemcheck heeft uitgevoerd. Voor die tijd zal DUO scholen periodiek over de status m.b.t. de systeemcheck informeren.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
uiterlijk 13 dec 2019 Terugmelding/overzicht opgave aantal kandidaten

De examensecretarissen en directeur ontvangen éénmalig een terugmelding/overzicht via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl. Het is belangrijk dat dit overzicht zorgvuldig gecontroleerd wordt op de juiste vakken en aantallen.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
18 t/m 20 dec 2019 Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
vanaf 1 jan 2020 Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
in januari Landelijke test downloaden van examendocumenten

In januari vindt de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaats. Uiterlijk een week voor de test ontvangen scholen een mailing met een vooraankondiging. Richtlijnen over de werkwijze vindt u in paragraaf 8.8 van de Septembermededeling.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
in de week van 13 t/m 17 jan 2020 Ontvangst instructie aanmelding Wolf-accountbeheerder op examenblad

Als de examensecretaris de functie van Wolf-accountbeheerder wil delegeren kan hij/zij de Wolf-accountbeheerder aanmelden via de persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
13 jan 2020 Voorbeeldexamens beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
13 jan 2020 Extra voorbeeldexamens beschikbaar op openbare oefenomgeving

Er staan extra voorbeeldexamens klaar op oefenen.facet.onl.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
13 jan 2020 Voorbeeldminitoetsen beschikbaar in Facet

De voorbeeldminitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
13 jan 2020 Voorbeeldopdrachten beschikbaar in Facet

De voorbeeldopdrachten van de profielvak-cspe’s PIE, Groen en BWI staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
13 jan 2020 Voorbeeldexamens kunstvakken beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens voor de kunstvakken in Facet zijn beschikbaar. Zie voor meer informatie de brochure ‘Centrale examens kunstvakken in Facet 2020’.

alle scholen met kunstvakexamens
1e tijdvak
uiterlijk 20 jan 2020 Bekendmaking bezorgdag cpe beeldend gl/tl

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het cpe beeldend gl/tl informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het cpe beeldend gl/tl bekendgemaakt wordt.

vmbo gl/tl
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
14 jan 2020 Bekendmaking te gebruiken versie profielvak-cspe

De examensecretaris verneemt via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl welke versie (rood of blauw) voor de eerste afname gebruikt moet worden en welke versie voor de herkansing.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
20 jan t/m 7 feb Aanmelden Wolf-accountbeheerder (indien gewenst)

Als de examensecretaris de functie van Wolf-accountbeheerder wil delegeren dient hij/zij de Wolf-accountbeheerder aan te melden via de persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
27 jan 2020 Ontvangst cpe beeldend gl/tl

Ontvangst cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vmbo gl/tl
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
11 feb 2020 Ontvangst zending A cspe's

Ontvangst zending A voor de cspe’s (1e vanuit Cito). De Cito-zending wordt afgeleverd door FedEx/TNT en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Een mail ter bevestiging van ontvangst wordt verzonden aan de examensecretaris.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
vanaf 17 feb 2020 Registreren docenten en toevoegen afnamedatums digitale centrale examens t.b.v. discussie-bbf’s

Per digitaal centraal examen is een discussie-bbf beschikbaar voor zowel bb als kb. De examensecretaris kan vanaf nu hiervoor de afnamedatum(s) van zijn docenten toevoegen. Dit kan overigens alleen als zijn docenten hiervoor al geregistreerd zijn.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
22 en 23 feb 2020 Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
uiterlijk 2 mrt 2020 Bekendmaking bezorgdag zending B cspe's

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de cspe’s informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de cspe’s bekendgemaakt wordt.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
9 of 10 mrt 2020 Ontvangst zending B cspe’s

Ontvangst zending B voor de cspe’s, vanuit DUO/Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten). De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
in de week van 9 t/m 13 mrt 2020 Ontvangst instructie uitwisselen afnamegegevens profielvak-cspe’s

Ontvangst van Cito van Wolf-instructie voor het uitwisselen van de afnamegegevens t.b.v. de normering van de profielvak-cspe’s.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
vanaf 9 mrt 2020 Start cpe beeldend gl/tl

Start cpe beeldend gl/tl.

vmbo gl/tl
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
10 mrt 2020 Ontvangst zending C cspe’s

Ontvangst zending C voor de cspe’s (2e vanuit Cito). De Cito-zending wordt afgeleverd door FedEx/TNT en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Een mail met bevestigingsformulier ter bevestiging van ontvangst wordt verzonden aan de examensecretaris.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
10 mrt 2020 Bekendmaking wachtwoorden digitale bestanden / applicaties profielvak-cspe’s eerste afname

De wachtwoorden van de digitale bestanden / applicaties bestemd voor de eerste afname worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
medio maart 2020 Maartaanvulling

In maart wordt de informatie die in de Septembermededeling is gepubliceerd, aangevuld.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
maart 2020 Overzicht tweede correctie

De pooling wordt bekendgemaakt via de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad.nl.

alle scholen
1e tijdvak
vanaf 16 mrt 2020 Minitoetsen beschikbaar in Facet

De minitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
vanaf 16 mrt 2020 Opdrachten profielvak-cspe’s beschikbaar in Facet

De opdrachten bij de profielvak-cspe’s PIE, Groen en BWI staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
vanaf 19 mrt 2020 Digitale centrale examens bb en kb beschikbaar in Facet

De digitale examens staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de digitale CE’s. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
Uiterlijk 10 kalenderdagen vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in BRON Doorgeven cijfers schoolexamen aan BRON

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb en de cspe's geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in BRON

vmbo bb, kb en gl
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
uiterlijk 25 mrt 2020 Terugvallen op papieren CE's

Een examensecretaris die uiterlijk 25 maart via computerexamens@cvte.nl geregeld heeft dat zijn school terugvalt op papieren CE’s krijgt papieren exemplaren van de examendocumenten in kandidaat-aantallen (zie de brochure).

Alle scholen die meedoen aan BB- en/of KB-flex en die op 25 maart niet zijn teruggevallen op papieren CE’s krijgen een terugval-dvd (zie de brochure).

Deze dvd dient om bb- en kb-scholen die na 25 maart nog willen terugvallen op papier daartoe maximale ruimte te bieden. De terugval-dvd wordt op 8 april door FedEx/TNT bezorgd en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. De terugval ná 25 maart verloopt eveneens via computerexamens@cvte.nl.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
in de week van 30 mrt t/m 3 apr 2020 Ontvangst instructie uitwisselen afnamegegevens cse’s/cpe’s

Ontvangst van Cito van Wolf-instructie voor het uitwisselen van de afnamegegevens t.b.v. de normering van de cse’s/cpe’s.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
30 mrt t/m 3 jul 2020 Afnameperiode profielvak-cspe’s

De profielvak-cspe’s mogen vanaf 30 maart tot en met 3 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
30 mrt t/m 19 jun 2020 Afnameperiode flexibele en digitale centrale examens bb en kb

De digitale CE’s bb en kb mogen vanaf 30 maart tot en met 19 juni worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
na de afname Correctie digitale centrale examens

Na de afname geeft de examensecretaris de afname vrij voor correctie.

NB Thuiscorrectie is toegestaan in Facet.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
begin april Ontvangst meer informatie over verklaring afname kunstvakexamens in Facet

De examensecretaris ontvangt begin april via een mailing vanuit Examenblad.nl een verzoek om te verklaren dat de school dit examenjaar de betreffende examens in Facet afnemen en alleen in geval van nood gebruik maken van de fall-back van een examen.

alle scholen met kunstvakexamens
1e tijdvak
in april Ontvangst meer informatie over fall-back kunstvakexamens in Facet

De examensecretaris ontvangt in april via Cito meer informatie over de fall-back bij de kunstvakexamens. Zie voor meer informatie paragraaf 4.3 van de Septembermededeling.

alle scholen met kunstvakexamens
1e tijdvak
6 apr 2020 Bekendmaking wachtwoorden digitale bestanden / applicaties profielvak-cspe’s herkansing

De wachtwoorden van de digitale bestanden / applicaties bestemd voor de herkansing worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
8 apr 2020 Ontvangst terugval-dvd

De terugval-dvd wordt per koerier van FedEx/TNT bezorgd en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Via een mailing vanuit Examenblad.nl wordt de examensecretaris verzocht om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
Datum volgt nog Bekendmaking bezorgdag examenopgaven eerste tijdvak

Voor de meivakantie ontvangt de examensecretaris informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
1e tijdvak
Datum volgt nog Ontvangst examenopgaven CE eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
1e tijdvak
Datum volgt nog Levering erratumbladen eerste tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens worden per koerier afgeleverd, indien een of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
1e tijdvak
25 en 26 apr 2020 Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

NB Scholen die op de eerste maandag na hun meivakantie afnames in Facet inplannen, moeten rekening houden met wat vermeld wordt in de mailing die aan deze release voorafgaat.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
26 apr 2020 Doorgeven cijfers schoolexamens aan BRON

De schoolexamencijfers dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de start van het eerste tijdvak aan BRON te zijn gemeld. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
30 apr 2020 Kunstvakexamens eerste tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

alle scholen met kunstvakexamens
1e tijdvak
4 mei 2020 Ontvangst wachtwoorden fall-back kunstvakexamens eerste tijdvak

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen met kunstvakexamens
1e tijdvak
4 mei 2020 Ontvangst wachtwoorden daisy audio- en spraaksynthesecd’s eerste tijdvak

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen
1e tijdvak
7 mei 2020 Aanvang CE eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

alle scholen
1e tijdvak
8 mei 2020 Einddatum cpe beeldend gl/tl

Einddatum cpe beeldend gl/tl.

vmbo gl/tl-scholen met cpe beeldend
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
12 mei 2020 Einddatum cpe vwo beeldende vakken

Einddatum cpe vwo beeldende vakken.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
20 mei 2020 Deadline inzenden afnamegegevens profielvak-cspe (bb, kb en gl)

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • profielvak-cspe (bb, kb en gl). Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

NB Ook na deze datum kunnen nog afnamegegevens van de profielvak-cspe’s worden ingezonden, zie de vakspecifieke mededelingen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
23 mei 2020 Doorgeven cijfers schoolexamens beroepsgerichte keuzevakken aan BRON

De schoolexamencijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken van de profielvak-cspe’s dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor het bekend worden van de normering (3 juni) aan BRON te zijn gemeld.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
25 mei 2020 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen op 7 en 8 mei en cpe beeldend gl/tl

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 7 en 8 mei;
 • cpe beeldend gl/tl.
alle scholen
1e tijdvak
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
26 mei 2020 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen op 11 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 11 mei;
alle scholen
1e tijdvak
27 mei 2020 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen op 12 en 13 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 12 en 13 mei;
alle scholen
1e tijdvak
28 mei 2020 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo, afgenomen op 14 en 15 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen op 14 en 15 mei.
alle scholen
1e tijdvak
29 mei 2020 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo, afgenomen van 18 t/m 25 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen van 18 t/m 25 mei.
alle scholen
1e tijdvak
Datum volgt nog Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
2e tijdvak
3 jun 2020 om 08.00 uur Bekendmaking normering profielvak-cspe’s vmbo

Bekendmaking normering beroepsgerichte programma's vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
8 jun 2020 Ontvangst wachtwoorden fall-back examens kunstvakken tweede tijdvak

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen met kunstvakexamens
2e tijdvak
Datum volgt nog Ontvangst examenopgaven tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
Datum volgt nog Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
10 jun 2020 om 08.00 uur Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo

De normeringstermen van het eerste tijdvak worden bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
10 t/m 24 jun 2020 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'..

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
11 jun 2020 Begin herkansingen profielvak-cspe’s gl

Begin van de herkansingen voor de profielvak-cspe's gl.

vmbo gl
afnameper. profiel-cspe's
12 jun 2020 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

NB De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
12 jun 2020 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

 • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
 • kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;
 • de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak
alle scholen
2e tijdvak
15 jun 2020 Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf’s voor spraaksynthese geleverd.

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen
2e tijdvak
15, 16, 17 jun 2020 Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

alle scholen
2e tijdvak
18 jun 2020 Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
22 jun 2020 Deadline inzenden afnamegegevens tweede tijdvak

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • afnamegegevens tweede tijdvak via Wolf
alle scholen
2e tijdvak
26 jun 2020 om 08.00 uur Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
26 jun 2020 om 10.00 uur Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 29 juni.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
26 jun t/m 10 jul 2020 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
3 jul 2020 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na vrijdag 3 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt ook voor BB- en KB-flex.

NB2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

NB3 De aanmelding voor afname van profielvak-cspe’s in de periode van het derde tijdvak loopt via het contactformulier van het CvTE. Ook voor de profielvak-cspe’s geldt dat de uiterste datum van aanmelding 3 juli is. Profielvak-cspe’s worden door de eigen school van de aangemelde kandidaten afgenomen.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
20 t/m 27 jul 2020 Release Facet

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server tijdens deze periode aan staat. Meer informatie volgt via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
11 aug 2020 Aanvang derde tijdvak

Het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
28 aug 2020 om 10.00 uur Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 10 september

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
28 aug t/m 11 sep 2020 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
Pijl omhoog