Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2019

De activiteitenplanning wordt gelijktijdig met de Septembermededeling gepubliceerd.

 
Schooltype


U ziet nu alle beschikbare activiteiten binnen 2019.
datum activiteit/toelichting sector/tijdvak
vanaf 1 sep 2018 (nadat Facet is gedownload en geïnstalleerd) Uitvoeren systeemcheck Facet

Voor Facet is er een verplichte systeemcheck. Het doel van de systeemcheck is dat de school met behulp van het FT-examen nagaat of de afnamecomputers en het netwerk in combinatie met Facet correct functioneren.

Voor meer informatie zie: Handleiding systeemcheck onder het menu downloads in Facet

alle scholen
rekentoets 1e per.
rekentoets 2e per.
rekentoets 3e per.
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
19 nov 2018 Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo

Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
19 nov 2018 Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl

Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van het pakket ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van het pakket te bevestigen.

vmbo gl en tl
voor 1 dec Ontvangst informatie beschikbaarheid Telraam

Ontvangst informatie beschikbaarheid Telraam voor cspe handel en administratie en cspe administratie.

vmbo bb en kb
1e tijdvak
afnameper. cspe's (oud)
28 nov 2018 Ontvangst instructie en aanvraagformulier ongeldigverklaring digitale toetsen en examens

De examensecretaris ontvangt de procedure en het aanvraagformulier ongeldigverklaring via een mailing vanuit Examenblad.nl. Het aanvraagformulier is vanaf dat moment ook beschikbaar op de ‘persoonlijke pagina’ van de examensecretaris.

alle scholen
rekentoets 1e per.
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
30 nov 2018 Deadline systeemcheck Facet

Als een school de systeemcheck niet heeft uitgevoerd, dan zal het CvTE contact opnemen met de directeur over de afname van de rekentoets vo in januari.

alle scholen
rekentoets 1e per.
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
30 nov 2018 Deadline systeemcheck Facet

Als een school de systeemcheck niet heeft uitgevoerd, dan wordt de school uitgesloten van deelname aan de digitale centrale examens bb en kb. De school valt dan automatisch terug op papieren examens.

De examensecretaris van een school die de systeemcheck niet heeft uitgevoerd en dientengevolge automatisch terugvalt op papier, ontvangt hierover uiterlijk 4 december een bericht vanuit computerexamens@cvte.nl.

vmbo bb en kb
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
uiterlijk 1 dec 2018 Terugkoppeling resultaten systeemcheck Facet

De afnameplanner ontvangt maximaal 5 werkdagen na het uitvoeren van de systeemcheck een bevestiging hiervan van de helpdesk Facet.

Op 1 december bepaalt DUO of een school de systeemcheck heeft uitgevoerd. Voor die tijd zal DUO scholen periodiek over de status m.b.t. de systeemcheck informeren.

alle scholen
rekentoets 1e per.
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
na succesvolle systeemcheck De Proef op de Som

In de brochure leest u welke activiteiten u bij de Proef op de Som uitvoert.

alle scholen
rekentoets 1e per.
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
uiterlijk 14 dec 2018 Terugmelding/overzicht opgave aantal kandidaten

De examensecretarissen en directeur ontvangen éénmalig een terugmelding/overzicht via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl. Het is belangrijk dat dit overzicht zorgvuldig gecontroleerd wordt op de juiste vakken en aantallen.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
in de week van 3 t/m 7 dec 2018 Uitreiking magazine cpe beeldend gl/tl

Voor het cpe beeldend gl/tl wordt het magazine aan de kandidaten uitgereikt.

vmbo gl en tl
in de week van 3 t/m 7 dec 2018 Uitreiking opgaven cpe beeldende vakken vwo

In deze periode worden voor het cpe beeldende vakken vwo de opgaven en het formulier ten behoeve van de procesbeschrijving aan de kandidaten uitgereikt.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
10 dec 2018 Rekentoetsen 2F en 3F beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2F en 3F staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde eerste afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

alle scholen
rekentoets 1e per.
uiterlijk 14 dec 2018 Aanvragen aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Deadline aanvraag aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de eerste afnameperiode. Deze aangepaste rekentoetsen kunnen door de examensecretaris worden aangevraagd via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

alle scholen
rekentoets 1e per.
17 dec 2018 Rekentoetsen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde afnamedagen in de eerste afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

alle scholen
rekentoets 1e per.
in januari Landelijke test downloaden van examendocumenten

In januari vindt de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaats. Uiterlijk een week voor de test ontvangen scholen een mailing met een vooraankondiging. Richtlijnen over de werkwijze vindt u in paragraaf 8.8 van de Septembermededeling.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
vanaf 1 jan 2019 Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
7 jan 2019 Aflevering aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Aflevering aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de eerste afnameperiode.

NB De levering vindt plaats op de eerste afnamedag. Wij adviseren u de aangepaste afname niet op de eerste of tweede afnamedag te plannen. Vanwege de kerstvakantie is het helaas niet mogelijk eerder te leveren.

alle scholen
rekentoets 1e per.
7 t/m 20 jan 2019 Afnameperiode rekentoets 2F en 2ER

Afnameperiode rekentoets 2F en 2ER

vmbo-scholen
rekentoets 1e per.
7 t/m 20 jan 2019 Afnameperiode rekentoets 2A en 2A-ER

Afnameperiode rekentoets 2A en 2A-ER. De school kan ervoor kiezen om bb-kandidaten de rekentoets 2A en/of de rekentoets 2F te laten maken.

vmbo bb
rekentoets 1e per.
7 t/m 20 jan 2019 Afnameperiode rekentoets 3F en 3ER

Afnameperiode rekentoets 3F en 3ER

havo- en vwo-scholen
rekentoets 1e per.
14 jan 2019 Voorbeeldexamens beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
14 jan 2019 Extra voorbeeldexamens beschikbaar op openbare oefenomgeving

Er staan extra voorbeeldexamens klaar op oefenen.facet.onl.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
14 jan 2019 Voorbeeldminitoetsen beschikbaar in Facet

De voorbeeldminitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

vmbo bb en kb
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
14 jan 2019 Voorbeeldexamens kunstvakken beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens voor de kunstvakken in Facet zijn beschikbaar. Zie voor meer informatie paragraaf 4.3 van de Septembermededeling.


alle scholen
1e tijdvak
uiterlijk 21 jan 2019 Bekendmaking bezorgdag cpe beeldend gl/tl

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het cpe beeldend gl/tl informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het cpe beeldend gl/tl bekendgemaakt wordt.

vmbo gl en tl
15 jan 2019 Bekendmaking te gebruiken versie profielvak-cspe

De examensecretaris verneemt via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl welke versie (rood of blauw) voor de eerste afname gebruikt moet worden en welke versie voor de herkansing.

vmbo bb en kb
afnameper. profiel-cspe's
22 jan t/m 14 mrt 2019 Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

alle scholen
rekentoets 1e per.
28 jan 2019 Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. de normering rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo in verband met de normering door het CvTE in de eerste afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 1e per.
28 jan 2019 Ontvangst cpe beeldend gl/tl

Ontvangst cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vmbo gl en tl
8 feb 2019 Bekendmaking cijfer aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Het CvTE maakt de cijfers van de aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten van de eerste afnameperiode bekend aan de examensecretaris.

alle scholen
rekentoets 1e per.
8 feb 2019 Bekendmaking omzettingstabellen rekentoets eerste afnameperiode

De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl.

Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruikgemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

De omzettingstabellen zijn ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer.

Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet.

alle scholen
rekentoets 1e per.
11 feb 2019 Rekentoetsen 2A, 2F en 3F beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A, 2F en 3F staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde tweede afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

alle scholen
rekentoets 2e per.
12 feb 2019 Ontvangst zending A cspe's

Ontvangst zending A voor de cspe’s (1e vanuit Cito). De Cito-zending wordt afgeleverd door TNT en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Een mail ter bevestiging van ontvangst wordt verzonden aan de examensecretaris.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
18 feb 2019 Rekentoetsen 2A-ER, 2ER, 3ER en 3S beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A-ER, 2ER, 3ER en 3S staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde afnamedagen in de tweede afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.


alle scholen
rekentoets 2e per.
uiterlijk 4 mrt 2019 Bekendmaking bezorgdag zending B cspe's

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de cspe’s informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de cspe’s bekendgemaakt wordt.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
uiterlijk 26 feb 2019 Aanvragen aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Deadline aanvraag aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de tweede afnameperiode. Deze aangepaste rekentoetsen kunnen door de examensecretaris worden aangevraagd via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

alle scholen
rekentoets 2e per.
4 mrt 2019 Aflevering aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Aflevering aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de tweede afnameperiode.

NB De levering vindt plaats op de eerste afnamedag. Wij adviseren u de aangepaste afname niet op de eerste of tweede afnamedag te plannen. Vanwege de voorjaarsvakantie is het helaas niet mogelijk eerder te leveren.

alle scholen
rekentoets 2e per.
4 t/m 17 mrt 2019 Afnameperiode rekentoets 2F en 2ER

Afnameperiode rekentoets 2F en 2ER

vmbo-scholen
rekentoets 2e per.
4 t/m 17 mrt 2019 Afnameperiode rekentoets 2A en 2A-ER

Afnameperiode rekentoets 2A en 2A-ER. De school kan ervoor kiezen om bb-kandidaten de rekentoets 2A en/of de rekentoets 2F te laten maken.

vmbo bb
rekentoets 2e per.
4 t/m 17 mrt 2019 Afnameperiode rekentoets 3F en 3ER

Afnameperiode rekentoets 3F en 3ER

havo- en vwo-scholen
rekentoets 2e per.
4 t/m 17 mrt 2019 Afnameperiode rekentoets 3S

Afnameperiode rekentoets 3S

vwo-scholen
rekentoets 2e per.
11 of 12 mrt 2019 Ontvangst zending B cspe’s

Ontvangst zending B voor de cspe’s, vanuit DUO/Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten). De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
in de week van 11 t/m 15 mrt 2019 Ontvangst instructie verzamelen afnamegegevens

Ontvangst van Cito van Wolf-instructie voor het verzamelen van de afnamegegevens t.b.v. de normering waarin opgenomen informatie over de Cito-verwerking.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
12 mrt 2019 Ontvangst zending C cspe’s

Ontvangst zending C voor de cspe’s (2e vanuit Cito). De Cito-zending wordt afgeleverd door TNT en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Een mail met bevestigingsformulier ter bevestiging van ontvangst wordt verzonden aan de examensecretaris.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
12 mrt 2019 Bekendmaking wachtwoorden digitale bestanden / applicaties profielvak-cspe’s eerste afname

De wachtwoorden van de digitale bestanden / applicaties bestemd voor de eerste afname worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
12 mrt 2019 Bekendmaking wachtwoorden bezem-cspe’s oude stijl

De wachtwoorden van de digitale bestanden / applicaties worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. cspe's (oud)
medio maart 2019 Maartaanvulling

In maart wordt de informatie die in de Septembermededeling is gepubliceerd, aangevuld.

alle scholen
1e tijdvak
rekentoets 1e per.
rekentoets 2e per.
rekentoets 3e per.
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
maart 2019 Overzicht tweede correctie

De pooling wordt bekendgemaakt via de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad.nl.

alle scholen
1e tijdvak
15 mrt 2019 Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de eerste afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 1e per.
vanaf 18 mrt 2019 Minitoetsen beschikbaar in Facet

De minitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
vanaf 18 mrt 2019 Start cpe beeldend gl/tl

Start cpe beeldend gl/tl.

vmbo gl en tl
19 mrt t/m 13 mei 2019 Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

alle scholen
rekentoets 2e per.
21 mrt 2019 Digitale examens beschikbaar in Facet

De digitale examens staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de digitale CE’s. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
Uiterlijk 10 kalenderdagen vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in BRON Doorgeven cijfers schoolexamen aan BRON

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb en de cspe's geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in BRON

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
25 mrt 2019 Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. de normering rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo in verband met de normering door het CvTE in de tweede afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 2e per.
uiterlijk 27 mrt 2019 Terugvallen op papieren CE's

Een examensecretaris die uiterlijk 27 maart via computerexamens@cvte.nl geregeld heeft dat zijn school terugvalt op papieren CE’s krijgt papieren exemplaren van de examendocumenten in kandidaat-aantallen (zie de brochure).

Alle scholen die meedoen aan BB- en/of KB-flex en die op 27 maart niet zijn teruggevallen op papieren CE’s krijgen een terugval-dvd (zie de brochure).

Deze dvd dient om bb- en kb-scholen die na 27 maart nog willen terugvallen op papier daartoe maximale ruimte te bieden. De terugval-dvd wordt op 10 april door TNT bezorgd en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. De terugval ná 27 maart verloopt eveneens via computerexamens@cvte.nl.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
1 apr t/m 20 jun 2019 Afnameperiode bezem-cspe’s oude stijl

De bezem-cspe’s oude stijl mogen vanaf 1 april tot en met 20 juni worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. cspe's (oud)
1 apr t/m 5 jul 2019 Afnameperiode profielvak-cspe’s

De profielvak-cspe’s mogen vanaf 1 april tot en met 5 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
1 apr t/m 20 jun 2019 Afnameperiode flexibele en digitale centrale examens bb en kb

De digitale CE’s bb en kb mogen vanaf 1 april tot en met 20 juni worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
na de afname Correctie digitale centrale examens

Na de afname geeft de examensecretaris de afname vrij voor correctie.

NB Thuiscorrectie is toegestaan in Facet.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
5 apr 2019 Bekendmaking cijfer aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Het CvTE maakt de cijfers van de aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten van de tweede afnameperiode bekend aan de examensecretaris.

alle scholen
rekentoets 2e per.
5 apr 2019 Bekendmaking omzettingstabellen rekentoets tweede afnameperiode

De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl.

Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

De omzettingstabellen zijn ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer.

Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet.

alle scholen
rekentoets 2e per.
8 apr 2019 Bekendmaking wachtwoorden digitale bestanden / applicaties profielvak-cspe’s herkansing

De wachtwoorden van de digitale bestanden / applicaties bestemd voor de herkansing worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

vmbo bb en kb
afnameper. profiel-cspe's
in de tweede week van april Ontvangst meer informatie over fall-back kunstvakexamens in Facet en Autoplay

De examensecretaris ontvangt in de tweede week van april via Cito meer informatie over de fall-back (pdf-document en bronnen) bij de kunstvakexamens. Zie voor meer informatie paragraaf 4.2 van de Septembermededeling.

alle scholen vmbo-gl en tl, havo, vwo

10 apr 2019 Ontvangst terugval-dvd

De terugval-dvd wordt per koerier van TNT bezorgd en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Via een mailing vanuit Examenblad.nl wordt de examensecretaris verzocht om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
uiterlijk 19 apr 2019 Bekendmaking bezorgdag examenopgaven eerste tijdvak

Voor de meivakantie ontvangt de examensecretaris informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
1e tijdvak
22 apr 2019 Rekentoetsen 2A, 2F en 3F beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A, 2F en 3F staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde derde afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

alle scholen
rekentoets 3e per.
28 apr 2019 Doorgeven cijfers schoolexamens aan BRON

De schoolexamencijfers dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de start van het eerste tijdvak aan BRON te zijn gemeld. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
29 apr 2019 Rekentoetsen 2A-ER, 2ER en 3ER beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A-ER, 2ER en 3ER staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, op de vastgestelde afnamedagen in de derde afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

alle scholen
rekentoets 3e per.
6 of 7 of 8 mei 2019 Ontvangst examenopgaven CE eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
1e tijdvak
6 of 7 of 8 mei 2019 Levering erratumbladen eerste tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens worden per koerier afgeleverd, indien een of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden uiterlijk maandag 6 mei via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
1e tijdvak
6 mei 2019 Ontvangst wachtwoorden Autoplay-examens eerste tijdvak

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

vmbo-havo-vwo-scholen (met Autoplay-examens)
1e tijdvak
8 mei 2019 Kunstexamens eerste tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

alle scholen
1e tijdvak
9 mei 2019 Aanvang CE eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

alle scholen
1e tijdvak
uiterlijk 13 mei 2019 Aanvragen aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Deadline aanvraag aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de derde afnameperiode. Deze aangepaste rekentoetsen kunnen door de examensecretaris worden aangevraagd via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

alle scholen
rekentoets 3e per.
14 mei 2019 Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de tweede afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 2e per.
15 mei 2019 Einddatum cpe vwo beeldende vakken

Einddatum cpe vwo beeldende vakken.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
20 mei 2019 Einddatum cpe beeldend gl/tl

Einddatum cpe beeldend gl/tl.

vmbo gl en tl
20 mei 2019 Aflevering aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Aflevering aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de derde afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 3e per.
22 mei 2019 Deadline inzenden afnamegegevens cspe oude stijl (bb, kb en gl)

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • cspe oude stijl (bb, kb en gl)
vmbo bb, kb en gl
afnameper. cspe's (oud)
22 mei 2019 Deadline inzenden afnamegegevens profielvak-cspe (bb, kb en gl)

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • profielvak-cspe (bb, kb en gl). Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

NB Ook na deze datum kunnen nog afnamegegevens van de profielvak-cspe’s worden ingezonden, zie de vakspecifieke mededelingen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
24 mei 2019 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen van 9 t/m 15 mei en cpe beeldend gl/tl

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen in de periode van 9 mei t/m 15 mei, m.u.v. maatschappijwetenschappen havo;
 • cpe beeldend gl/tl.
alle scholen
1e tijdvak
24 mei 2019 Deadline opmerkingen beroepsgerichte programma's

Uiterste datum voor opmerkingen over de cspe’s via het contactformulier aan het Examenloket in verband met de normering.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
25 mei 2019 Doorgeven cijfers schoolexamens beroepsgerichte keuzevakken aan BRON

De schoolexamencijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken van de profielvak-cspe’s dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor het bekend worden van de normering (5 juni) aan BRON te zijn gemeld.

vmbo bb, kb en gl afnameper. cspe’s
afnameper. profiel-cspe's
27 mei t/m 9 jun 2019 Afnameperiode rekentoets 2F en 2ER

Afnameperiode rekentoets 2F en 2ER

vmbo-scholen
rekentoets 3e per.
27 mei t/m 9 jun 2019 Afnameperiode rekentoets 2A en 2A-ER

Afnameperiode rekentoets 2A en 2A-ER. De school kan ervoor kiezen om bb-kandidaten de rekentoets 2A en/of de rekentoets 2F te laten maken.

vmbo bb
rekentoets 3e per.
27 mei t/m 9 jun 2019 Afnameperiode rekentoets 3F en 3ER

Afnameperiode rekentoets 3F en 3ER

havo- en vwo-scholen
rekentoets 3e per.
uiterlijk 4 jun 2019 Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
2e tijdvak
30 mei 2019 Deadline inzenden afnamegegevens papieren CE’s beroepsgericht (gl)

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • papieren CE’s voertuigentechniek, transport en logistiek (gl)
vmbo gl
1e tijdvak
31 mei 2019 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo, afgenomen van 16 t/m 23 mei

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen in de periode 16 mei tot en met 23 mei.
 • maatschappijwetenschappen havo
alle scholen
1e tijdvak
5 jun 2019 om 08.00 uur Bekendmaking definitieve normering beroepsgerichte programma's vmbo

Bekendmaking definitieve normering beroepsgerichte programma's vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
11 jun 2019 Ontvangst wachtwoorden Autoplay-examens tweede tijdvak

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

havo- en vwo-scholen (met Autoplay-examens)
2e tijdvak
11 of 12 of 13 jun 2019 Ontvangst examenopgaven tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
11, 12 of 13 jun 2019 Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden uiterlijk 14 juni via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
11 jun t/m 8 sep 2019 Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

alle scholen
rekentoets 3e per.
12 jun 2019 Begin herkansingen cspe’s gl

Begin van de herkansingen voor de cspe's gl.

vmbo gl
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
12 jun 2019 om 08.00 uur Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo

Op woensdag 12 juni 2019 om 8.00 uur worden de normeringstermen van het eerste tijdvak bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

alle scholen
alle tijdvakken
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
12 t/m 26 jun 2019 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'..

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
14 jun 2019 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

NB De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
14 jun 2019 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

 • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
 • kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;
 • de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak
alle scholen
2e tijdvak
17 jun 2019 Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf’s voor spraaksynthese geleverd.

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen
2e tijdvak
17 jun 2019 Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. de normering rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo in verband met de normering door het CvTE in de derde afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 3e per.
17, 18, 19 jun 2019 Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

alle scholen
2e tijdvak
20 jun 2019 Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
24 jun 2019 Deadline inzenden afnamegegevens tweede tijdvak

Uiterste datum voor inzenden aan Cito:

 • afnamegegevens tweede tijdvak via Wolf
alle scholen
2e tijdvak
28 jun 2019 Bekendmaking cijfer aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Het CvTE maakt de cijfers van de aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten van de derde afnameperiode bekend aan de examensecretaris.

alle scholen
rekentoets 3e per.
28 jun 2019 om 08.00 uur Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
28 jun 2019 om 10.00 uur Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 1 juli.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
28 jun t/m 12 jul 2019 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.


alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
28 jun 2019 Bekendmaking omzettingstabellen rekentoets derde afnameperiode

De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl.

Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

De omzettingstabellen zijn ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer.

Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet.


alle scholen
rekentoets 3e per.
5 jul 2019 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na vrijdag 5 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt ook voor BB- en KB-flex, de cspe’s en de rekentoets.

NB2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
binnen 14 dagen na vaststelling van het eindcijfer Doorgeven cijfers rekentoets vo aan BRON

De cijfers voor de rekentoets vo moeten uiterlijk 14 dagen na vaststelling van het eindcijfer zijn doorgegeven aan BRON.

alle scholen
rekentoets 1e per.
rekentoets 2e per.
rekentoets 3e per.
29 jul 2019 Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de derde afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 3e per.
3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
13 aug 2019 Aanvang derde tijdvak

Het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
30 aug 2019 om 10.00 uur Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 12 september

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
30 aug t/m 13 sep 2019 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
Pijl omhoog