Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2018

Onderstaande activiteitenplanning bevat de datums van alle activiteiten van de (digitale) centrale examens en de rekentoets vo.

Indien in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Het is mogelijk een activiteitenplanning op maat te genereren. Vinkt u daarvoor eerst het schooltype aan.

 
Schooltype


U ziet nu alle beschikbare activiteiten binnen 2018.
datum activiteit/toelichting sector/tijdvak
Vanaf 1 jan 2018 Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
1e tijdvak
20 mrt t/m 14 mei 2018 Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

alle scholen
rekentoets 2e per.
2 apr t/m 22 jun 2018 Afnameperiode cspe’s oude stijl

De cspe’s oude stijl mogen in examenjaar 2018 vanaf 2 april tot en met 22 juni worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. cspe's (oud)
2 apr t/m 6 jul 2018 Afnameperiode profielvak-cspe’s

De profielvak-cspe’s mogen in examenjaar 2018 vanaf 2 april tot en met 6 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
2 apr t/m 22 jun 2018 Afnameperiode flexibele en digitale centrale examens bb en kb

De digitale CE’s bb en kb mogen in examenjaar 2018 vanaf 2 april tot en met 22 juni worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
na de afname Correctie digitale centrale examens

Na de afname geeft de examensecretaris de afname vrij voor correctie.

NB Thuiscorrectie is toegestaan in Facet.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
23 apr 2018 Rekentoetsen 2A, 2F en 3F beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A, 2F en 3F staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde derde afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

alle scholen
rekentoets 3e per.
30 apr 2018 Rekentoetsen 2A-ER, 2ER en 3ER beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A-ER, 2ER en 3ER staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, op de vastgestelde afnamedagen in de derde afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

alle scholen
rekentoets 3e per.
4 mei 2018 Doorgeven cijfers schoolexamens aan BRON

De schoolexamencijfers dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de start van het eerste tijdvak aan BRON te zijn gemeld. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site). Vanaf half september is er een jaarkalender (voorheen stappenplan) beschikbaar op de website van DUO.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
7 of 8 of 9 mei 2018 Ontvangst examenopgaven CE eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
1e tijdvak
7 of 8 of 9 mei 2018 Levering erratumbladen eerste tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens worden per koerier afgeleverd, indien een of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden uiterlijk maandag 7 mei via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site) verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
1e tijdvak
7 mei 2018 Ontvangst wachtwoorden Autoplay-examens eerste tijdvak

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

vmbo-havo-vwo-scholen (met Autoplay-examens)
1e tijdvak
9 mei 2018 Kunstexamens eerste tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

alle scholen
1e tijdvak
14 mei 2018 Aanvang CE eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

alle scholen
1e tijdvak
15 mei 2018 Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de tweede afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 2e per.
16 mei 2018 Deadline inzenden afnamegegevens cspe oude stijl (bb, kb en gl)

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • cspe oude stijl (bb, kb en gl)
vmbo bb, kb en gl
afnameper. cspe's (oud)
uiterlijk 17 mei 2018 Aanvragen aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Deadline aanvraag aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de derde afnameperiode. Deze aangepaste rekentoetsen kunnen door de examensecretaris worden aangevraagd via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

alle scholen
rekentoets 3e per.
22 mei 2018 Einddatum cpe beeldend gl/tl

Einddatum cpe beeldend gl/tl.

vmbo gl en tl
1e tijdvak
23 mei 2018 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen van 14 t/m 16 mei en cpe beeldend gl/tl

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen in de periode van 14 mei t/m 16 mei, m.u.v. Frans vwo;
 • cpe beeldend gl/tl.
alle scholen
1e tijdvak
23 mei 2018 Deadline inzenden afnamegegevens profielvak-cspe (bb, kb en gl)

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • profielvak-cspe (bb, kb en gl). Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

NB Ook na deze datum kunnen nog afnamegegevens van de profielvak-cspe’s worden ingezonden, zie de vakspecifieke mededelingen.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
25 mei 2018 Einddatum cpe vwo beeldende vakken

Einddatum cpe vwo beeldende vakken.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
1e tijdvak
27 mei 2018 Doorgeven cijfers schoolexamens beroepsgerichte keuzevakken aan BRON

De schoolexamencijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken van de profielvak-cspe’s dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor het bekend worden van de normering (6 juni) aan BRON te zijn gemeld.

vmbo bb, kb en gl afnameper. cspe’s
afnameper. profiel-cspe's
28 mei 2018 Aflevering aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Aflevering aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de derde afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 3e per.
28 mei 2018 Deadline opmerkingen beroepsgerichte programma's

Uiterste datum voor opmerkingen over de cspe’s via het contactformulier aan het Examenloket in verband met de normering.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
29 mei 2018 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo, afgenomen van 17 t/m 23 mei

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen in de periode 17 mei tot en met 23 mei
 • Frans vwo
alle scholen
1e tijdvak
29 mei 2018 Extra afnamedag rekentoets 3F/3ER voor vwo-kandidaten: VERVALT

Deze extra afnamedag is alleen voor vwo-examenkandidaten en wordt versneld genormeerd.

De aanpassingen op Examenblad.nl naar aanleiding van de brief van de minister van 15 december 2017 over het niet meer laten meetellen van de rekentoets voor vwo-leerlingen zijn begin 2018 doorgevoerd. Informatie die niet langer van toepassing is, is doorgehaald.

vwo-scholen
rekentoets 3e per.
30 mei t/m 11 jun 2018 Afnameperiode rekentoets 2F

Afnameperiode rekentoets 2F

vmbo-scholen
rekentoets 3e per.
30 mei t/m 11 jun 2018 Afnameperiode rekentoets 2A

Afnameperiode rekentoets 2A. De school kan ervoor kiezen om bb-kandidaten de rekentoets 2A en/of de rekentoets 2F te laten maken.

vmbo bb
rekentoets 3e per.
30 mei t/m 11 jun 2018 Afnameperiode rekentoets 3F

Afnameperiode rekentoets 3F

havo- en vwo-scholen
rekentoets 3e per.
30 mei t/m 2 jul 2018 Inzageperiode extra afnamedag 3F/3ER voor vwo-kandidaten: VERVALT

Inzageperiode in de rekentoets 3F/3ER van de extra afnamedag voor docenten en leerlingen.

De aanpassingen op Examenblad.nl naar aanleiding van de brief van de minister van 15 december 2017 over het niet meer laten meetellen van de rekentoets voor vwo-leerlingen zijn begin 2018 doorgevoerd. Informatie die niet langer van toepassing is, is doorgehaald.

vwo-scholen
rekentoets 3e per.
31 mei 2018 Deadline inzenden opmerkingen algemene vakken afgenomen van 14 t/m 18 mei

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de centrale examens algemene vakken afgenomen van 14 t/m 18 mei via het contactformulier aan het Examenloket in verband met de normering van het eerste tijdvak.

alle scholen
1e tijdvak
31 mei 2018 Deadline inzenden opmerkingen digitale centrale examens bb en kb

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de digitale centrale examens bb en kb via het contactformulier aan het Examenloket in verband met de normering.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
31 mei 2018 Deadline inzenden afnamegegevens papieren CE’s beroepsgericht (gl)

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • papieren CE’s voertuigentechniek, transport en logistiek (gl)
vmbo gl
1e tijdvak
1 jun 2018 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 24 t/m 29 mei

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen in de periode 24 tot en met 29 mei
alle scholen
1e tijdvak
uiterlijk 1 jun 2018 Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
2e tijdvak
1 jun 2018 Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. de normering extra afname rekentoets 3F/3ER: VERVALT

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de extra afname rekentoets 3F/3ER in verband met de versnelde normering door het CvTE.

De aanpassingen op Examenblad.nl naar aanleiding van de brief van de minister van 15 december 2017 over het niet meer laten meetellen van de rekentoets voor vwo-leerlingen zijn begin 2018 doorgevoerd. Informatie die niet langer van toepassing is, is doorgehaald.

vwo-scholen
rekentoets 3e per.
4 jun 2018 Bekendmaking omzettingstabellen extra afnamedag rekentoets voor vwo-kandidaten: VERVALT

De aanpassingen op Examenblad.nl naar aanleiding van de brief van de minister van 15 december 2017 over het niet meer laten meetellen van de rekentoets voor vwo-leerlingen zijn begin 2018 doorgevoerd. Informatie die niet langer van toepassing is, is doorgehaald.

De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl.

Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

De omzettingstabellen zijn ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer.

Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet.

vwo-scholen
rekentoets 3e per.
4 jun 2018 Deadline inzenden opmerkingen algemene vakken afgenomen van 22 t/m 29 mei

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de centrale examens algemene vakken afgenomen van 22 t/m 29 mei via het contactformulier aan het Examenloket in verband met de normering.

alle scholen
1e tijdvak
6 jun 2018 om 08.00 uur Bekendmaking definitieve normering beroepsgerichte programma's vmbo

Bekendmaking definitieve normering beroepsgerichte programma's vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl.*

*De definitieve normering wordt bekendgemaakt op 6 juni. In eerste instantie zou op 6 juni de voorlopige normering bekend worden gemaakt en op 13 juni de definitieve normering. Examensecretarissen van de betreffende scholen zijn hiervan op 20 december 2017 d.m.v. een mailbericht vanuit Examenblad.nl op de hoogte gebracht.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
7 en 8 jun 2018 Afnamedagen rekentoets 2ER/2A-ER

Afnamedagen rekentoets 2ER/2A-ER

vmbo-scholen
rekentoets 3e per.
7 en 8 jun 2018 Afnamedagen rekentoets 3ER

Afnamedagen rekentoets 3ER

havo- en vwo-scholen
rekentoets 3e per.
11 jun 2018 Ontvangst wachtwoorden Autoplay-examens tweede tijdvak

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

havo- en vwo-scholen (met Autoplay-examens)
2e tijdvak
11 of 12 of 13 jun 2018 Ontvangst examenopgaven tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
11, 12 of 13 jun 2018 Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden uiterlijk 14 juni via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site) verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
12 jun t/m 27 jul 2018 Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

Vanaf 13 juli 17.00 uur tot en met 27 juli is inzage alleen mogelijk via de helpdesk Facet.

alle scholen
rekentoets 3e per.
13 jun 2018 Begin herkansingen cspe’s gl

Begin van de herkansingen voor de cspe's gl.

vmbo gl
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
13 jun 2018 om 08.00 uur Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo

Op woensdag 13 juni 2018 om 8.00 uur worden de normeringstermen van het eerste tijdvak bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
13 t/m 27 jun 2018 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site). Vanaf half september is er een jaarkalender (voorheen stappenplan) beschikbaar op de website van DUO.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
15 jun 2018 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

NB De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
15 jun 2018 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site). Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

 • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
 • kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;
 • de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak
alle scholen
2e tijdvak
17 jun 2018 Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. de normering rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo in verband met de normering door het CvTE in de derde afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 3e per.
18, 19, 20 jun 2018 Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

alle scholen
2e tijdvak
21 jun 2018 Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
25 jun 2018 Deadline inzenden afnamegegevens tweede tijdvak

Uiterste datum voor inzenden aan Cito:

 • afnamegegevens tweede tijdvak via Wolf
alle scholen
2e tijdvak
25 jun 2018 Deadline opmerkingen tweede tijdvak

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de centrale examens algemene vakken van het tweede tijdvak aan het Examenloket in verband met de normering.

alle scholen
2e tijdvak
29 jun 2018 Bekendmaking cijfer aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Het CvTE maakt de cijfers van de aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten van de derde afnameperiode bekend aan de examensecretaris.

alle scholen
rekentoets 3e per.
29 jun 2018 om 08.00 uur Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
29 jun 2018 om 10.00 uur Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site).

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
29 jun t/m 13 jul 2018 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO (de beveiligde site). Vanaf half september is er een jaarkalender (voorheen stappenplan) beschikbaar op de website van DUO.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
29 jun 2018 Bekendmaking omzettingstabellen rekentoets derde afnameperiode

De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl.

Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

De omzettingstabellen zijn ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer.

Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet.

alle scholen
rekentoets 3e per.
6 jul 2018 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na vrijdag 6 juli 2018 worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt ook voor BB- en KB-flex, de cspe’s en de rekentoets.

NB2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
binnen 14 dagen na vaststelling van het eindcijfer Doorgeven cijfers rekentoets vo aan BRON

De cijfers voor de rekentoets vo moeten uiterlijk 14 dagen na vaststelling van het eindcijfer zijn doorgegeven aan BRON.

alle scholen
rekentoets 1e per.
rekentoets 2e per.
rekentoets 3e per.
28 jul 2018 Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de derde afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 3e per.
3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site).

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
8 aug 2018 Begin derde tijdvak

Begin van het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
24 aug 2018 om 10.00 uur Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site).

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
24 aug t/m 7 sep 2018 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site). Vanaf half september is er een jaarkalender (stappenplan) beschikbaar op de website van DUO.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cspe's (oud)
Pijl omhoog