Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2017

Onderstaande activiteitenplanning bevat de datums van alle activiteiten van de (digitale) centrale examens en de rekentoets vo.

Indien in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Het is mogelijk een activiteitenplanning op maat te genereren. Vinkt u daarvoor eerst het schooltype aan.

 
Schooltype
Types

datum

activiteit

toelichting
sector/tijdvak
10 jun t/m 31 jul 2017

Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

Vanaf 15 juli tot en met 31 juli is inzage alleen mogelijk via het CvTE.

alle scholen
rekentoets 3e per.
1 aug 2017

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de derde afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 3e per.
3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen

Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
9 aug 2017

Begin derde tijdvak

Begin van het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
25 aug 2017 om 10.00 uur

Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via de beveiligde site van DUO.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
25 aug t/m 8 sep 2017

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl). Vanaf half september is er een jaarkalender (stappenplan) beschikbaar op de website van DUO.

Deze periode is bedoeld voor het cse van het 3e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. cspe's
Pijl omhoog