Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2017

Onderstaande activiteitenplanning bevat de datums van alle activiteiten van de (digitale) centrale examens en de rekentoets vo.

Indien in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Het is mogelijk een activiteitenplanning op maat te genereren. Vinkt u daarvoor eerst het schooltype aan.

 
Schooltype


U ziet nu alle beschikbare activiteiten binnen 2017.
datum

activiteit

toelichting
sector/tijdvak
29 mei t/m 28 jun 2017

Inzageperiode extra afnamedag 3F/3ER voor vwo-kandidaten

Inzageperiode in de rekentoets 3F/3ER van de extra afnamedag voor docenten en leerlingen.

vwo-scholen
rekentoets 3e per.
10 jun t/m 31 jul 2017

Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

Vanaf 15 juli tot en met 31 juli is inzage alleen mogelijk via het CvTE.

alle scholen
rekentoets 3e per.
14 t/m 28 jun 2017

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl). Vanaf half september is er een jaarkalender (voorheen stappenplan) beschikbaar op de website van DUO.

Deze periode is bedoeld voor het cse van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. cspe's
30 jun 2017 om 08.00 uur

Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
30 jun 2017 om 10.00 uur

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via de beveiligde site van DUO.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
30 jun t/m 14 jul 2017

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl). Vanaf half september is er een jaarkalender (voorheen stappenplan) beschikbaar op de website van DUO.

Deze periode is bedoeld voor het cse van het 2e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. cspe's
3 jul 2017

Bekendmaking omzettingstabellen derde afnameperiode

De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl.

Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

De omzettingstabellen zijn op 3 juli ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer.

Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet.

alle scholen
rekentoets 3e per.
7 jul 2017 voor 17.00 uur

Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na vrijdag 7 juli 2017 worden niet in behandeling genomen.

N.B.1 Dit geldt ook voor BB- en KB-flex

N.B.2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
binnen 5 werkdagen na vaststelling van het eindcijfer

Doorgeven cijfers rekentoets vo aan BRON

De cijfers voor de rekentoets vo moeten uiterlijk 5 werkdagen na vaststelling van het eindcijfer zijn doorgegeven aan BRON.

alle scholen
rekentoets 1e per.
rekentoets 2e per.
rekentoets 3e per.
1 aug 2017

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de derde afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 3e per.
3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen

Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
9 aug 2017

Begin derde tijdvak

Begin van het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
25 aug 2017 om 10.00 uur

Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via de beveiligde site van DUO.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
25 aug t/m 8 sep 2017

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl). Vanaf half september is er een jaarkalender (stappenplan) beschikbaar op de website van DUO.

Deze periode is bedoeld voor het cse van het 3e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. cspe's
Pijl omhoog