pilot-icoon

Pilot

wiskunde B, havo in 2013 (pilot)

Het centraal examen wiskunde B, havo werd in 2013 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

In 2013 werd regulier het volgende examen afgenomen: wiskunde B, havo

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het pilot-examen wiskunde B, havo in 2013. Kies wiskunde in 2013 of havo in 2013 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog