natuurkunde, havo in 2013


In 2013 werd als pilot-examen het volgende examen afgenomen: natuurkunde, havo (pilot-examen)


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuurkunde, havo in 2013. Kies natuurkunde in 2013 of havo in 2013 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog