Gemiddelde cijfers van de centrale examens

Vraag

Waar vind ik de gemiddelde cijfers van de centrale examens van voorgaande jaren?

Antwoord

Gemiddelden van de resultaten van de centrale examens per vak en schooltype worden elk jaar in september gepubliceerd in het Examenverslag op de website van Cito. Dit zijn de gemiddelden gebaseerd op de steekproef van Cito ten behoeve van de normering. De praktijk leert dat de uiteindelijke cijfers van de gehele groep kandidaten niet sterk afwijken van die in de steekproef.

Naast de gemiddelde cijfers bevat het verslag ook algemene gegevens over het verloop van de examencampagne. Over percentages geslaagden is aan de hand van deze gegevens nog niets te zeggen. In de gegevens voor de normering ontbreken de schoolexamencijfers, de resultaten voor de herkansing en de vakkenpakketten van de kandidaten.

De inspectie publiceert jaarlijks een onderwijsverslag dat naast de gemiddelden van de ce-cijfers (nu berekend over de gehele groep en na eventuele herkansing) ook andere kwantitatieve en kwalitatieve gegevens bevat zoals de percentages gezakten, schoolexamengemiddelden etc.

Dit verslag is gebaseerd op de informatie die door scholen na afloop van de examencampagne in BROn wordt vastgelegd en verschijnt door de breedte later dan het Cito-verslag; meestal in het voorjaar

Pijl omhoog