Is de compensatieregel vervallen?

Vraag

Is de compensatieregel vervallen met de aanscherping van de exameneisen?

Antwoord

Nee, de gebruikelijke uitslagregels blijven ongewijzigd gehandhaafd. Onder andere dus ook de regel dat tegenover een 4 of twee vijven op een vmbo-lijst ten minste een 7 moet staan. Ook in de CE-eis zelf zit de facto compensatie. Er wordt gemiddeld, en dan kan zelfs een 2 worden gecompenseerd.

Meer informatie

Pijl omhoog