Oude examenopgaven en antwoorden

vraag

Waar kan ik oude examenopgaven en antwoorden vinden?

antwoord

De examenopgaven en –bijlagen van de examenjaren 2003 en recenter zijn te vinden op Examenblad.nl. Op de verschillende 'examenpagina's' zijn de documenten opgenomen voor het betreffende examen.

Stapsgewijs:

  • klik linksboven op het jaar waarvoor u de documenten zoekt. Met de pijltjes kunt u naar eerdere of latere jaren navigeren.
  • ga op het schooltype staan waar het om gaat: vwo, havo, vmbo TL/GL/KB/BB
  • klik op de juiste categorie (bijv. talen, exacte vakken)
  • klik op het vak van uw keuze

Onder het kopje examendocumenten treft u de examenopgaven en antwoorden aan.

Daarnaast zijn oude examens (ook voor de jaren vóór 2003) te bestellen bij de afdeling Examendiensten van DUO, zie kopje 'Oefenexamens'.

Wegens auteursrechten mogen de (kleuren)bijlagen van de examens van de kunstvakken niet op internet gepubliceerd worden. Deze kleurenbijlagen zijn echter wel te bestellen bij de afdeling Examendiensten van de DUO.

Let op: Wijzigingen in examenprogramma's kunnen ertoe leiden dat oude examens als voorbereiding minder relevant zijn, vooral bij de (gewijzigde) profiel-examens vanaf havo 2009 en vwo 2010.

Meestal zijn de meest recente examens de beste voorbeelden.

Op Examenblad.nl vindt u alleen de papieren examens. Voor informatie over de digitale examens verwijzen wij u naar de site van Cito:

Pijl omhoog