Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2008

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2019, maar alleen op het examenjaar 2008.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog