Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2019


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

 

Vanaf 12 juni 08.00 uur vindt u hier de normeringsgegevens.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
19162Nederlands CSE GL en TL500,4
19163Fries CSE GL en TL510,3
19166Frans CSE GL en TL501,9
19169Duits CSE GL en TL461,2
19172Engels CSE GL en TL461,3
19175Arabisch CSE GL en TL471,0
19178Turks CSE GL en TL500,5
19181Spaans CSE GL en TL451,1
19184economie CSE GL en TL581,1
19187maatschappijkunde CSE GL en TL611,4
19190aardrijkskunde CSE GL en TL571,0
19193geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL651,1
19196wiskunde CSE GL en TL701,0
19199natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL771,0
19200natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL671,6
19203biologie CSE GL en TL650,8
19204beeldende vakken CSE GL en TL660,5
19205beeldende vakken CPE GL en TL500,0
19206muziek CSE GL en TL661,1
19208dans CSE GL en TL620,5
19210drama CSE GL en TL601,2