Omzettingstabellen centrale examens HAVO
tijdvak 2 - 2019


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
19434HAVO Nederlands551,3
19436HAVO Frans501,2
19437HAVO Duits510,2
19438HAVO Engels461,2
19439HAVO Spaans460,8
19443HAVO geschiedenis721,1
19444HAVO aardrijkskunde631,1
19445HAVO wiskunde A701,2
19446HAVO wiskunde B771,5
19447HAVO natuurkunde741,3
19448HAVO scheikunde741,3
19449HAVO biologie801,0
19450HAVO economie551,2
19451HAVO management & organisatie641,2
19454HAVO tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving740,7
19455HAVO filosofie451,3
19457HAVO maatschappijwetenschappen 511,0
19459HAVO kunst (beeldende vormgeving-dans-drama-muziek) algemeen631,1