Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo KB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2018


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

 

Vanaf 13 juni 08.00 uur vindt u hier de normeringsgegevens.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
18160Nederlands CSE KB510,1
18164Frans CSE KB440,9
18167Duits CSE KB451,4
18170Engels CSE KB451,7
18173Arabisch CSE KB481,0
18176Turks CSE KB430,7
18179Spaans CSE KB431,5
18182economie CSE KB500,5
18185maatschappijkunde CSE KB550,9
18188aardrijkskunde CSE KB531,5
18191geschiedenis en staatsinrichting CSE KB581,5
18194wiskunde CSE KB741,0
18197natuur- en scheikunde 1 CSE KB671,5
18201biologie CSE KB541,3