Omzettingstabellen digitale centrale examens vmbo KB
Algemene vakken - 2017

 

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

U opent de omzettingstabel bij een variant van het digitale examen door op de bijbehorende N-term te klikken.
Kunt u in het schooladministratiesysteem niet rechtstreeks cijfers invoeren, dan kunt u gebruikmaken van
de 'tabel omzetting cijfer naar standaardscore' (pdf, 16 kB).

Vanaf 14 juni 08.00 uur vindt u hier de normeringsgegevens.

Vaknaam                            

N-term behorende bij variant...

Lengte
score-schaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nederlands - KB 0,1 0,3 0,2 0,6 0,1 0,1 0,8 0,0 0,1 0,7 0,0 0,3 0,0 45
Nederlands - KB MET spellingcontrole 0,1 0,3 0,2 0,6 0,1 0,1 0,8 0,0 0,1 0,7 0,0 0,3 0,0 45
Nederlands - KB - dos *) - 0,3 0,2 - - - - - - - - - - 45
Nederlands - KB - dos - MET spellingcontrole *) - 0,3 0,2 - - - - - - - - - - 45
Engels - KB 1,0 0,8 0,7 0,6 1,2 0,9 0,5 1,0 0,6 0,9 0,9 0,6 0,1 45
Engels - KB - dos *) - 0,8 - - - - - - - - - - - 42
Engels - KB - dos *) - - 0,7 - - - - - - - - - - 41
Duits - KB 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 1,0 0,3 0,8 1,0 - - - 45
Duits - KB - dos *) - 0,7 0,7 - - - - - - - - - - 45
geschiedenis - KB 0,6 0,8 0,3 0,7 1,4 - - - - - - - - 58
aardrijkskunde - KB 1,4 0,5 1,5 1,2 1,4 - - - - - - - - 54
economie - KB 1,8 1,2 0,6 1,1 1,7 1,1 1,2 1,2 1,5 0,8 - - - 48
maatschappijleer 2 - KB 0,7 0,6 0,6 0,5 1,3 0,8 0,4 0,8 1,2 - - - - 57
wiskunde - KB 1,1 0,5 1,0 1,3 0,9 0,6 1,3 0,5 0,5 0,8 0,5 1,5 2,0 66
nask 1 - KB 0,8 1,2 1,4 1,2 1,0 1,2 0,7 1,3 1,4 1,0 - - - 60
nask 1 - KB - dos *) - - - 1,2 - - - - - 1,9 - - - 60
biologie - KB 1,2 1,3 1,3 1,0 1,4 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 - - - 54

*) Dit is het aangepaste examen voor kandidaten met een auditieve beperking (dos = doven of slechthorenden)

    Let op: de lengte van de scoreschaal van de dos-varianten kan anders zijn.

 

Specifiek aandachtspunt voor scholen die meedoen aan de pilot externe correctie:
De N-termen van de varianten mét externe correctie (voor pilotscholen herkenbaar aan de toevoeging ‘METextcor’ in Facet)
zijn gelijk aan de N-termen van de overeenkomstige varianten uit het bovenstaande overzicht.