Omzettingstabellen digitale centrale examens vmbo BB
Algemene vakken - 2017

 

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

U opent de omzettingstabel bij een variant van het digitale examen door op de bijbehorende N-term te klikken.
Kunt u in het schooladministratiesysteem niet rechtstreeks cijfers invoeren, dan kunt u gebruikmaken van
de 'tabel omzetting cijfer naar standaardscore' (pdf, 16 kB).

Vanaf 14 juni 08.00 uur vindt u hier de normeringsgegevens.

Vaknaam                            

N-term behorende bij variant...

Lengte
score-schaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nederlands - BB 0,7 0,8 1,0 0,7 1,0 0,9 0,9 0,6 0,9 1,1 1,2 0,7 0,9 40
Nederlands - BB MET spellingcontrole 0,7 0,8 1,0 0,7 1,0 0,9 0,9 0,6 0,9 1,1 1,2 0,7 0,9 40
Nederlands - BB - dos *) - 0,8 1,0 - - - - - - - - - - 40
Nederlands - BB - dos - MET spellingcontrole *) - 0,8 1,0 - - - - - - - - - - 40
Engels - BB 0,9 1,0 0,8 1,1 0,6 1,4 1,1 1,2 0,8 0,9 1,0 0,9 0,7 36
Engels - BB - dos *) - 1,0 - - - - - - - - - - - 31
Engels - BB - dos *) - - 0,8 - - - - - - - - - - 32
Duits - BB 1,7 0,7 0,9 1,6 0,6 1,6 0,7 - - - - - - 36
Duits - BB - dos *) - 0,7 0,9 - - - - - - - - - - 36
geschiedenis - BB 1,0 1,5 1,5 0,8 1,6 - - - - - - - - 50
aardrijkskunde - BB 2,3 2,0 2,5 1,6 2,4 - - - - - - - - 51
economie - BB 1,3 1,1 1,1 1,1 0,8 1,3 0,7 1,1 1,1 1,4 - - - 42
maatschappijleer 2 - BB 1,6 1,0 1,2 1,0 1,3 1,6 1,9 - - - - - - 51
wiskunde - BB 1,8 1,4 2,2 1,8 1,4 1,6 1,6 1,1 2,1 1,8 1,9 1,3 1,5 54
wiskunde - BB MET toolbox **) 1,9 1,5 2,2 1,9 1,5 1,7 1,6 1,3 2,2 1,8 2,0 1,4 1,6 54
nask 1 - BB 1,8 0,9 2,0 1,5 1,7 1,5 1,6 2,0 1,4 2,0 - - - 48
nask 1 - BB - dos *) - - 2,0 - - - - - - 2,0 - - - 48
biologie - BB 1,7 1,3 2,1 1,6 1,8 1,8 2,2 2,0 1,3 1,0 - - - 37

*) Dit is het aangepaste examen voor kandidaten met een auditieve beperking (dos = doven of slechthorenden)

    Let op: de lengte van de scoreschaal van de dos-varianten kan anders zijn.

 

Specifiek aandachtspunt voor scholen die meedoen aan de pilot externe correctie:
De N-termen van de varianten mét externe correctie (voor pilotscholen herkenbaar aan de toevoeging ‘METextcor’ in Facet)
zijn gelijk aan de N-termen van de overeenkomstige varianten uit het bovenstaande overzicht.