Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo KB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2017


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Vanaf 14 juni 08.00 uur vindt u hier de normeringsgegevens.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
17161Nederlands CSE KB510,7
17165Frans CSE KB430,9
17168Duits CSE KB430,5
17171Engels CSE KB450,8
17174Arabisch CSE KB491,0
17177Turks CSE KB520,7
17180Spaans CSE KB451,4
17183economie CSE KB491,0
17186maatschappijleer 2 CSE KB541,0
17189aardrijkskunde CSE KB551,8
17192geschiedenis en staatsinrichting CSE KB600,6
17195wiskunde CSE KB741,1
17198natuur- en scheikunde 1 CSE KB680,8
17202biologie CSE KB631,0